LAUSANNE - Nederland heeft nog steeds een sterke concurrentiepositie. Het land is dit jaar op de ranglijst van bijna vijftig industrielanden naar de vierde plaats geklommen, zo blijkt maandag uit onderzoek van het Institute of Management Development in Lausanne. Vorig jaar bezette Nederland de vijfde plaats.

Nederland komt als beste uit de bus als het gaat om de internationale ervaring van hogere managers. Ook is de houding van de bevolking ten opzichte van globalisering een pluspunt. Openstaan voor andere ideeën maakt Nederland eveneens sterk.

Voorts scoort Nederland hoog met de ethiek, die volgens de onderzoekers in het bedrijfsleven aanwezig is. Het lage percentage werklozen en de ruime aanwezigheid van financiële opleidingen behoren tot de positieve kanten van Nederland, aldus de auteurs van het rapport.

Het rapport komt kort nadat staatsecretaris Ybema van Economische Zaken zich somber had uitgelaten over de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijven. Ook werkgevers vrezen dat Nederland zich onder meer door de hoge loonkosten uit de markt prijst.

Onder de zwakke punten van Nederland staan de arbeidskosten in de industrie en de groei van de productiviteit. Verder noemen de onderzoekers de werknemerspremies voor sociale voorzieningen alsmede het tarief voor de inkomstenbelasting tot de minpunten van Nederland.

De geringe prikkels voor werklozen, de matige beschikbaarheid van vakpersoneel, de hoge elektriciteitskosten voor de industrie, de inefficiënte infrastructuur voor het vervoer behoren tot de slechte kanten van Nederland. Laag scoort Nederland ook tegenover de meeste andere landen met het verschil tussen vraag en aanbod in de gezondheidszorg.

Op de ranglijst staan de Verenigde Staten op de eerste plaats. Tweede is Finland, derde Luxemburg.