Meer dan 3.150 Nederlandse huisartsen hebben vrijdagavond al het Manifest Bezorgde Huisarts getekend. 

In het manifest protesteren zij tegen de ''geëxplodeerde zorgbureaucratie, de bejegening door de zorgverzekeraars gebaseerd op wantrouwen en de wettelijk opgelegde onmacht tegenover de vier grote verzekeraars''.

Het gaat om meer dan een derde van 9.258 huisartsen in Nederland.

De bezorgde huisartsen eisen dat politiek en verzekeraars het roer omgooien. Huisartsen moeten in staat gesteld worden op gelijkwaardige wijze onderhandelingen met zorgverzekeraars aan te gaan. En samenwerking moet primair gebaseerd zijn op vertrouwen in hun medische deskundigheid.