Standard & Poor's S&P blijft somber gestemd over de kredietwaardigheid van Griekenland. 

Volgens de kredietbeoordelaar blijft onzeker of het land erin slaagt tot overeenstemming te komen met zijn schuldeisers over aanvullende financiering, en of het aan al zijn betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

Voor de kredietwaardigheid van Griekenland op de lange termijn handhaaft S&P vooralsnog het begin februari vastgestelde rapportcijfer B-, wat inhoudt dat investeren in Griekse staatsleningen een hoog risico met zich meebrengt.

Een verdere verlaging van de kredietstatus blijft volgens S&P waarschijnlijk gezien de aanhoudende politieke onzekerheid.

Afhankeijk

Door de lage beoordeling door ratingsbureaus als S&P kan Griekenland al een paar jaar niet meer zelf terecht op de kapitaalmarkt. Het land is afhankelijk van noodleningen van de overige eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De verhoudingen met die schuldeisers zijn evenwel op scherp komen te staan na de verkiezingen in januari. De nieuwe regering probeert onder de voorwaarden uit te komen die aan de noodhulp zijn gesteld.

Dossier Griekenland