De komende jaren zal de werkgelegenheid binnen de administratieve beroepen afnemen door de verregaande automatisering en digitalisering.

Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV in een vrijdag gepubliceerd sectorrapport.

Tussen 2008 en 2012 verdwenen er binnen de administratieve sector al zo'n negentigduizend banen vanwege de financiële crisis, die banenkrimp zal ook de komende jaren doorzetten.

Volgens het UWV staat vooral de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau onder druk. Het gaat vooral over ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau zoals receptionisten, typisten en secretaresses. In andere beroepsgroepen is de krimp beduidend kleiner.  

Verschuiving

"Klanten kunnen steeds vaker ook zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Het administratieve werk verschuift zo van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering", staat in het rapport.

De vraag naar hoger opgeleid administratief personeel stijgt wel ondanks het banenverlies, concludeert het UWV. Werk dat normaliter door mbo'ers wordt uitgevoerd, wordt nu gedaan door werknemers met een hbo-opleiding.

"Over het algemeen zijn de kansen op werk voor hbo’ers en wo'ers dan ook beter dan voor mbo'ers", aldus het UWV.

Opleiding

UWV-onderzoeker Kees van Uitert concludeert dat het rapport laat zien dat er nog steeds een aanzienlijk aantal banen is op administratief gebied, maar dat de kansen op werk voor werklozen en schoolverlaters wel zijn afgenomen.

"Een gedegen en actuele opleiding wordt dus steeds belangrijker voor het vinden van een baan. Alleen voor financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, blijven de arbeidsmarktperspectieven goed", aldus Uitert.