Het kabinet voelt op dit moment niks voor nieuwe bezuinigingen. Voorstellen van D66 en CDA om nog eens miljarden te bezuinigen werden door de PvdA-ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag hard afgewezen.

Dijsselbloem is ''heel tevreden.'' Hij noemde voorstellen van D66 en CDA om extra miljarden te bezuinigen ''onzinnig'' en ''onnodig''. 

Nog eens miljarden euro's bezuinigen zou het consumentenvertrouwen en de koopkracht van grote groepen schaden. ''Dan ga je de economie weer afremmen.'' De ruimte die we zien verschijnen in deze cijfers, kan worden gebruikt voor de verlaging van de belasting op arbeid die in het nieuwe belastingplan is voorzien, aldus de minister.

Dijsselbloem zei verder dat de ''vervelende'' maatregelen die het kabinet eerder nam nu hun vruchten afwerpen en bijdragen aan economisch herstel. 

Asscher

Ook minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat er niet extra wordt bezuinigd zoals de oppositiepartijen wensen.

"Ik weet wel waar die bezuinigingen dan vandaan moeten komen: zorg en sociale zekerheid", zegt Asscher in gesprek met NRC Handelsblad. "En natuurlijk zeg ik daar nee tegen."

Het Centraal Planbureau (CPB) maakte in een donderdag gepubliceerde berekening bekend dat de Nederlandse economie verder aantrekt. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit dit jaar met 1,7 procent en in 2016 met 1,8 procent.   

De positieve cijfers komen onder andere door de goedkopere euro en olie, maar dat hebben andere landen ook, zegt Dijsselbloem.

''Het is altijd een combinatie''. Maar Nederland zit nu weer in de kopgroep, waar ons land enkele jaren geleden nog ''onderaan bungelde'', zei de minister. Het is nog wel precair allemaal en het herstel van de werkgelegenheid gaat hem nog veel te traag.

Video: 'extra bezuinigingen onzinnig'

Kamp  

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) vindt het zaak de ingezette ''stijgende lijn vast te houden, zodat ondernemers kunnen zorgen voor extra omzet en werkgelegenheid en steeds meer mensen aan de slag kunnen.'' 

De CPB-cijfers laten volgens hem zien dat de economische groei doorzet en breder wordt gedragen. ''Bedrijven investeren meer, de export blijft toenemen en ook consumentenbestedingen leveren een steeds grotere bijdrage aan de groei.''

PvdA

De ramingen tonen volgens PvdA- kamerlid Henk Nijboer aan dat Nederland op de goede weg is. 

"Er was moed voor nodig om noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt", aldus Nijboer. De PvdA wil koers houden voor meer banen en een sterke economie.

VVD

Nederland zit weer in de kopgroep van Europa, stelt VVD-Kamerlid Mark Harbers. "Dit zijn cijfers om trots op te zijn. Het komt vooral doordat alle Nederlanders er de schouders onder zetten. Daardoor, en door de inspanningen van het kabinet, zijn de overheidsfinanciën weer op orde." 

"Nu is het belangrijk dat we koers houden voor een beter Nederland, zodat we ook kunnen werken aan de volgende uitdagingen: lagere belastingen en meer geld voor veiligheid.''

D66

D66 stelt dat de hervormingen van de afgelopen jaren hun vruchten hebben afgeworpen, maar benadrukt dat het aantal werklozen (645 duizend) nog steeds nauwelijks afneemt. "De belastingen nemen toe en de koopkracht staat onder druk. Daarom moet het kabinet nu echt haast maken met het verlagen van lasten op arbeid", aldus D66-Kamerlid Wouter Koolmees.

"Het kabinet werkt al jaren aan een belastingplan maar ik heb er nog niks van gezien. Dat de groei nu voorzichtig inzet, wil niet zeggen dat we op onze handen kunnen blijven zitten. Nu heeft het kabinet al helemaal geen excuus meer om op de rem te staan.''

CDA

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt blijft het de opgave om de belastinghervorming door te voeren om de  werkgelegenheid te stimuleren.

"Het kabinet heeft echter nog geen idee hoe het dit gaat doen. Het CDA wil het stelsel hervormen om te komen tot lagere belastingen, een kleinere overheid en een sterk midden- en kleinbedrijf. Zo trekt de werkgelegenheid écht aan, krijgen we meer banen en meer economische groei.''

Christenunie

Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob benadrukt dat de hoge werkloosheid om aandacht blijft vragen. "De prioriteiten van de ChristenUnie zijn helder: meer banen door lagere lasten op arbeid en meer koopkracht voor de gezinsportemonnee."

Groenlinks

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik stelt dat er snel een belastingherziening nodig is. "Niet pas na voldoende financiële meevallers. We kunnen nog dit jaar besluiten hyperrijken en milieuvervuilende bedrijven zwaarder te belasten om werk goedkoper te maken.''

FNV

FNV-voorzitter vindt dat het tijd is voor meer koopkracht nu de economie weer aantrekt. "Door meer echte banen, banen met genoeg zekerheid, krijgen mensen meer koopkracht en durven ze ook uit te geven, wat de economie stimuleert en weer banen creëert."

CNV

Nu de overheidsfinanciën weer op de rails staan moet ook de arbeidsmarkt weer in het gareel, stelt CNV-voorman Maurice Limmen. "De ruimte die ontstaat op de begroting moeten we gebruiken om de werkloosheid op korte termijn aan te pakken en de arbeidsmarkt structureel te versterken", aldus Limmen. 

De CNV-voorman stelt dat het belastingstelsel op de schop moet om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. "Zorg dat werk weer gaat lonen, zorg dat mensen meer geld overhouden in hun portemonnee, dat helpt de werkgelegenheid structureel vooruit."

VNO-NCW

VNO-NCW en MKB Nederland: noemen de ramingen "bemoedigend" en laten volgens de organisaties zien dat er ruimte is voor lagere lasten voor burgers en bedrijven.

"De bijdrage van de consumptie levert een groeiende bijdrage aan het economisch herstel. De bedrijven doen het beter, investeringen groeien en de export blijft het ook goed doen.''