De Nederlandse economie trekt ook dit jaar verder aan. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit met 1,7 procent. 

Dat maakt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag bekend. In december rekende het CPB nog op een groei van 1,5 procent, de economie trekt dus iets harder aan dan aanvankelijk werd gedacht.

Het planbureau geeft voor het eerst ook een raming over 2016, de economische groei komt dan uit op 1,8 procent. 

De cijfers van het CPB gelden als richtlijnen voor het regeringsbeleid. Het planbureau spreekt van een "gestaag herstel" dat dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen.

Olie

De groei in 2015 is te danken aan de daling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een goedkopere Europese munt heeft een gunstig effect op de Nederlandse export. 

Ook de forse daling van de olieprijs in 2014 draagt bij aan het economische herstel. Een vat ruwe Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, halveerde afgelopen jaar in prijs. Consumenten hebben door de goedkope energieprijzen meer te besteden. 

Het CPB verwacht dan ook dat de consumptie toeneemt in 2015 en 2016 met respectievelijk 1,5 en 1,7 procent.

Inflatie

De lage olieprijs zorgt er de komende twee jaar ook voor dat de inflatie net zoals in de andere Europese landen laag blijft. De prijsontwikkeling komt voor dit jaar nog uit op min 0,1 procent en stijgt volgend jaar naar 0,9 procent.

"Zowel de consumptie als de bedrijfswinsten en de investeringen krijgen dit jaar een impuls door de lage inflatie", schrijft het CPB. Hoewel de loonontwikkeling gematigd is, neemt de koopkracht dankzij de lage prijzen toe.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde dat de inflatie in februari licht is gestegen naar 0,1 procent op jaarbasis. 

Video: Inflatie trekt iets aan in februari

Werkloosheid

De werkloosheid daalt licht van 7,2 procent dit jaar naar 7 procent in 2016. In de marktsector trekt de werkgelegenheid aan, maar die groei wordt teniet gedaan door de krimpende werkgelegenheid in de zorg en bij de overheid.

Dit jaar zijn er 645.000 werklozen, volgend jaar 635.000. In 2014 waren er nog 656.000 werklozen.

Brussel

De aantrekkende economie heeft een positief effect op de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort daalt van 1,8 procent dit jaar naar 1,2 procent in 2016. Dat betekent dat de overheid nog altijd meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. 

Daarmee voldoet Nederland al sinds 2013 aan de 3-procentsnorm waaraan eurolanden zich moeten houden volgens het stabiliteits- en groeipact. Dat geldt nog niet voor de staatsschuld. Die daalt wel, maar komt in 2015 (68,8 procent) en in 2016 (67,8 procent) nog boven de 60 procent, de norm die in Brussel als veilig wordt gezien.

Voor het eerst sinds 2009 dalen de collectieve uitgaven. Er werd door de overheid vooral minder uitgegeven aan zorg en sociale zekerheid als percentage van het bbp.

Het planbureau benadrukt dat vooruitkijken per definitie onzeker is en dat CPB-ramingen in het verleden regelmatig de economie hebben onder- of overschat.

Video: Groei trekt verder aan tot 1,7 procent

Dijsselbloem noemt extra bezuinigingen onzinnig | Lagere gasproductie drukt economische groei

Voelen we het herstel al in de portemonnee?