Nederlandse exportproducten gaan steeds minder vaak naar landen in de Europese Unie.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 

In 2002 ging 75 procent van de totale export van Nederlandse producten naar landen die nu lid van de EU zijn. In 2014 is dat aandeel gedaald tot 67 procent.

De daling hangt vooral samen met de sterk groeiende uitvoer van onder meer minerale brandstoffen naar landen buiten Europa, zoals China en de VS.

Vooral de export naar Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk daalde. Maar de export steeg juist in de landen die na 2002 lid werden van de EU, waaronder Polen. 

EU

Daarmee is Nederland volgens het CBS internationaal gezien nog steeds sterk op de EU gericht, dat mede wordt veroorzaakt door het hoge percentage 'doorvoerexport' door Nederland. 

Alleen Slowakije, Luxemburg, Tsjechië, Hongarije en Polen exporteren een hoger aandeel van de exportwaarde naar EU-landen. Griekenland is met 48 procent het minst op de EU gericht.

Nederlandse export naar Griekenland herstelt langzaam