De centrale bank van India heeft woensdag voor de tweede keer dit jaar onverwacht de rente verlaagd. De bank hoopt daarmee de economische groei in het land aan te jagen.

Het belangrijkste rentetarief ging met een kwart procentpunt omlaag naar 7,5 procent. De stap volgt kort op het besluit van de regering van India om meer geld uit te trekken voor infrastructuurprojecten.

Volgens centralebankpresident Raghuram Rajan toont de renteverlaging dan ook dat de regering en de centrale bank dezelfde doelen nastreven.

De centrale bank wees bij de renteverlaging op de afzwakkende inflatie, die ruimte biedt voor verdere stimulansen. Dankzij de sterke daling van de olieprijs is de inflatie gezakt naar 5 procent, waar de bank vorig jaar nog mikte op een verlaging tot maximaal 8 procent. De bank mikt nu op een inflatie van 4 procent, met een speelruimte van 2 procentpunt daarboven en -onder.