Het aantal werklozen is in januari met tweeduizend toegenomen ten opzichte van december vorig jaar. Het aantal werklozen kwam daarmee uit op 645.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar oud, ofwel 7,2 procent van de beroepsbevolking.

Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Procentueel gezien is het werkloosheidscijfer gelijk gebleven aan december.

Het aantal mensen dat is op zoek is naar een baan is de afgelopen vier maanden gestegen. Doordat niet iedereen van hen direct een baan vindt neemt het aantal werklozen toe. Van maart tot en met september daalde de werkloosheid nog. 

Het aantal werklozen is in de afgelopen vier maanden met gemiddeld vierduizend per maand toegenomen. Tegelijkertijd groeide de werkzame beroepsbevolking met gemiddeld zesduizend. Dat komt doordat jongeren zich steeds vaker melden op de arbeidsmarkt, maar ook omdat ouderen langer werken. 

Uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is in januari met 17.000 gestegen tot 458.000, blijkt uit cijfers van het UWV. Dat is iets lager (0,6 procent) dan een jaar geleden, maar hoger (3,8 procent) vergeleken met een maand eerder.

Onder de mannen daalde het aantal WW-uitkeringen, terwijl dat bij vrouwen juist steeg. Het aantal WW-uitkeringen liep met name terug in sectoren waarin mannen oververtegenwoordigd zijn, zoals de bouw (daling van 19 procent) en technische en industriële beroepen (daling van 7 procent). 

Sectoren

In sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn nam het aantal uitkeringen juist toe, zoals in de medische (stijging van 7 procent) en dienstverlenende sector (stijging van 5 procent). 

Onder vijftigplussers steeg het aantal WW-uitkeringen met 10 procent het meest, onder jongeren daalde dat aantal juist met 15,3 procent.

Video: Reactie CBS

Video

Asscher

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) noemt het "teleurstellend" dat de werkloosheid licht is gestegen. Hij wijst er wel op dat ook het aantal werkenden is gestegen.

"We investeren in ouderen en jongeren om ervoor te zorgen dat ze ook in deze moeilijke tijdens meer kans maken op werk. Zo is deze week weer meer geld beschikbaar gesteld in de strijd tegen jeugdwerkloosheid."

CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt het feit dat er meer mensen werken en dat meer mensen zich durven te melden op de arbeidsmarkt lichtpuntjes. "Maar uiteindelijk is de conclusie dat er meer mensen teleurgesteld en werkloos thuis zitten", zegt Limmen,

Hij vraagt de politiek meer tijd vrij te maken om te analyseren waarom de werkloosheid oploopt, in plaats van zich te richten op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart.

Definitie

Het CBS heeft per 1 januari de definitie van de werkloosheid aangepast aan de internationale standaard van de International Labour Organization (ILO). Volgens die definitie wordt iedereen die werkt, inclusief studenten met een bijbaantje, meegeteld. De grens ligt nu op één uur per week, terwijl dat eerder op twaalf uur lag. 

Volgens de oude definitie lag de werkloosheid in december 2014 op 8,1 procent. Het lijkt dus alsof de werkloosheid is gedaald, maar dat verschil wordt veroorzaakt door de definitieverandering.

Europa

De Nederlandse werkloosheid ligt met 7,2 procent internationaal gezien relatief laag. In de eurozone ligt de werkloosheid op 11,4 procent, in de gehele Europese Unie op 9,9. Oostenrijk en Duitsland hebben met ongeveer 5 procent de laagste werkloosheid.

Vijf dingen die je moet weten over werkloosheid | Slechts klein deel werkloosheid te wijten aan mismatch arbeidsmarkt