Eurolanden hebben in februari een akkoord bereikt over het verlengen van de steun aan Griekenland. Precieze details moeten nog ingevuld worden, maar er is een begin gemaakt om verder te werken.

Wat is er precies afgesproken?

De eurolanden en Griekenland hebben de intentie uitgesproken om tot een akkoord te komen. Griekenland zou vanaf februari nog voor vier maanden steun krijgen vanuit de eurozone. De Griekse regering wilde eigenlijk een verlenging van zes maanden, maar Duitsland zei op voorhand hier niet mee akkoord te gaan.

Voordat de kredietlijn echt wordt verlengd, moet de Griekse overheid een lijst aanleveren met maatregelen die in de komende vier maanden genomen gaan worden. Steun voor de Grieken is dus nog geen zekerheid.

Als alles uiteindelijk doorgaat, hebben de Grieken nog vier maanden om opnieuw met de eurozone te onderhandelen.

Waarom was er zoveel haast?

Aan het einde van februari loopt de Europese steun voor de Griekse overheid af. Het is onduidelijk hoelang Griekenland op eigen benen kan staan, maar financiële markten en ook veel Grieken zelf werden zenuwachtig. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone op korte termijn leek even reëel.

De Grieken nemen steeds meer geld van Griekse banken op uit angst dat dit niet meer mogelijk zou zijn als het land in grotere problemen komt. Het akkoord moet spaarders in het Zuid-Europese land iets tot bedaren brengen.

Hoe wordt er gereageerd op het akkoord?

Men is over het algemeen positief. Onderhandelaars van de eurolanden zelf zeiden dat er weer een fundament is om een vertrouwensrelatie met de Grieken op te bouwen. De Griekse oppositie zegt tevreden te zijn met het akkoord, maar de partijen zijn zoals verwacht kritisch.

De Griekse premier Alexis Tsipras verklaarde dat er een einde is gekomen aan de verplichte hervormingen en bezuinigingen. Hij presenteerde de deal als een belangrijke stap.

Hebben de Grieken gekregen wat ze willen?

Hoewel de Griekse premier de overeenkomst als een duidelijke verandering ziet, verandert er eigenlijk weinig. De partij van Tsipras, Syriza, won de verkiezingen met de belofte de trojka het land uit te zetten en de verplichte hervormingsmaatregelen af te schaffen, maar hier zijn weinig stappen in gezet. 

De afspraken die eerder zijn gemaakt, blijven in een andere vorm in stand. Ook blijft er toezicht op de uitvoering van de Griekse maatregelen, hoewel dit een andere naam krijgt.

"Het uitleggen van deze overeenkomst aan de kiezers wordt moeilijk voor de Grieken", becommentarieert de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble. "Regeren is een afspraak met realiteit en die realiteit is vaak niet zo mooi als een droom."

Dit moet u weten over een 'Grexit' | Dossier Griekenland