Kostenbeheersing wordt één van de prioriteiten voor ABN Amro in het komende jaar.

Dit zeggen algemeen directeur Gerrit Zalm en financieel directeur Kees van Dijkhuizen vrijdag bij de toelichting op de jaarcijfers.

De bank wordt komend jaar geconfronteerd met een heffing voor het Europese resolutiefonds en het depositogarantiefonds. Samen betekent dit een kostenpost van 150 miljoen euro.

Ook wordt er rekening gehouden met een extra pensioenpremie van 100 miljoen euro voor de bank vanwege de zeer lage rente. Opgeteld betekenen deze posten al een kostenstijging van 5 procent, legt Zalm uit.

"Dat maakt dat we erg moeten letten op de kosten en dat kostenbeheersing belangrijk is in 2015", aldus Van Dijkhuizen.

Voor een nieuwe ontslagronde hoeft niet gevreesd te worden. Zalm zegt dat er geen nieuwe grote personeelsreductie wordt doorgevoerd. Eind 2014 meldde het concern dat er tot 2018 tussen de 650 en duizend mensen uit moeten.

Overgemaakt

De bank heeft afgelopen jaar een forse winst gedraaid. Hiervan wordt in totaal 400 miljoen euro naar de aandeelhouder, de Staat, overgemaakt.

ABN houdt nog een fors bedrag over. Zalm wil dit nog in eigen zak houden om voorbereid te zijn op aanvullende eisen op het gebied van regelgeving. "Het is ook fijn om wat ruimer in je kapitaal te komen als er nieuwe eisen komen", zegt de algemeen directeur.

Resultaten

De bank hield in 2014 onder aan de streep in totaal 1,134 miljard euro over. Dat is inclusief het negatieve effect van eenmalige bijzondere posten.

De zogenoemde onderliggende nettowinst verdubbelde ten opzichte van 2013 en kwam uit op 1,551 miljard euro, maar ABN moest in totaal 417 miljoen euro opzij zetten voor SNS Reaal en voor de nieuwe pensioenregeling van de bank.

De bank draaide naar eigen zeggen een sterk vierde kwartaal, waarin een onderliggende nettowinst werd geboekt van 400 miljoen euro. In dezelfde periode van 2013 leed ABN Amro nog een verlies van 47 miljoen euro.

Herstel

Volgens Zalm zijn deze positieve cijfers te danken aan een daling van de voorzieningen op kredietverliezen die de bank hoefde te nemen en een stijging van de inkomsten. "Het herstel van de Nederlandse economie en de huizenmarkt komt in deze cijfers naar voren", aldus Zalm.

Terugkijkend op 2014 zegt Zalm tevreden te zijn ''met de vooruitgang die we in 2014 voor onze klanten en onze aandeelhouder, de overheid, hebben geboekt". Hij verwacht dat de economische groei in Nederland zal doorzetten ''waardoor onze kredietvoorzieningen naar verwachting kunnen afnemen en bedrijfsactiviteiten kunnen toenemen''.

Regelgeving

''Tegelijkertijd moet de financiële sector echter voldoen aan steeds strikter wordende wet- en regelgeving en dit brengt kosten met zich mee. Diverse verplichte kostenposten zullen in 2015 naar verwachting fors toenemen en de pensioenlasten zullen als gevolg van de huidige lage rentestand stijgen'', aldus Zalm.

Het bufferkapitaal van de bank ligt nu op 14,1 procent, ruim boven de doelstelling van 11,5 en 12,5 procent in 2017. De bank besluit daarom om nog eens een dividend uit te keren van 275 miljoen euro, waarmee het totale dividend over 2014 uitkomt op 400 miljoen euro.

Beursgang 

Dit dividend gaat naar de staat, de enige aandeelhouder. Dit jaar nog gaat ABN naar de beurs. De bank werd in 2008 op het dieptepunt van de kredietcrisis voor 16,8 miljard euro genationaliseerd. In de jaren erna werd nog eens voor bijna 5 miljard euro in de bank gestoken.

Over de beursgang wilden beide topmannen niet te veel kwijt. "Wij denken dat onze cijfers geen hindernis hoeven te vormen", aldus Van Dijkhuizen. 

Griekenland

Zalm zegt dat de blootstelling aan Griekenland immuun is. De bank heeft nog leningen aan Griekse reders, maar die zijn opgesteld volgens Engels recht en ze zijn in dollars afgesloten waardoor het risico voor de bank beperkt blijft.