De Duisenberg School of Finance (DSF) trekt te weinig studenten aan om als zelfstandige school verder te gaan, en houdt per 1 september 2015 op te bestaan. 

Dat maakt de DSF bekend. Het onderwijsprogramma wordt onder de naam Duisenberg Honours Programme ondergebracht bij het reguliere honoursprogramma van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). 

De DSF heeft de instroom de afgelopen jaren verdrievoudigd en heeft sinds de oprichting in 2008 ruim vierhonderd studenten opgeleid. De schaalgrootte blijkt desondanks onvoldoende om zelfstandig door te gaan. Door te integreren met de UvA en de VU verwacht het onderwijsprogramma die schaalgrootte wel te zullen halen.

De publiek-private eenjarige masteropleiding werd in 2008 opgericht. Bij de start zegden de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Economische Zaken als startsubsidie vijf ton per jaar toe om DSF van de grond te krijgen. Vanaf 2013 moest de school het doen zonder subsidie, maar dat bleek niet haalbaar.