De werkgelegenheid in Nederland is in het vierde kwartaal opnieuw aangetrokken. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 42.000 banen bij, de grootste toename in 3,5 jaar

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. 

In het tweede kwartaal van vorig jaar was er, na twee jaren met banenverlies, voor het eerst weer een lichte groei. Toen kwamen er 15.000 banen bij. In het derde kwartaal nam de banengroei verder toe met 22.000.

Het totale aantal banen kwam uit op 9,8 miljoen banen, 64.000 meer dan een jaar eerder. Het CBS merkt op dat er nog wel 100.000 minder banen zijn dan eind 2008. 

Zelfstandigen 

Het aantal nieuwe banen van zelfstandigen steeg het meest, namelijk met 19.000 naar 2,1 miljoen. Dit is het hoogste aantal ooit en 200.000 banen meer dan zes jaar geleden. 

In de uitzendbranche kwamen er 15.000 banen bij. Ook in de handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid aan met een banengroei van 13.000. In de zorg daalde de werkgelegenheid. Het aantal banen is in in het laatste kwartaal met 6.000 afgenomen. 

Ook het aantal vacatures groeide opnieuw, met 6.000. Dit betekent dat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van 2014 verder is verbeterd. Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe.

Werkloosheid

De werkloosheid bleef afgelopen kwartaal vrijwel gelijk ten opzichte van de voorgaande periode, op 633.000 mensen. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal werklozen met ruim 30.000.

Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe, meldt het statistiekbureau. Vooral bij 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig. Van deze groep had in het afgelopen kwartaal ruim 60 procent minstens een jaar geen werk.

Grote uitdaging

Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher is blij met de flinke toename van het aantal banen in het laatste kwartaal van vorig jaar.

''De grootste toename van banen in de afgelopen 3,5 jaar is mooi nieuws. Het herstel zet ook door op de arbeidsmarkt, maar we hebben nog een grote uitdaging te gaan om werklozen weer aan de slag te krijgen'', aldus Asscher in een eerste reactie.