Zes woningcorporaties zijn het er niet mee eens dat zij in 2013 extra geld moesten steken in een speciaal fonds voor de corporatiesector.

Dat fonds, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), was leeggetrokken doordat Vestia met 675 miljoen euro overeind gehouden moest worden. Vestia was in de problemen gekomen door gespeculeer met derivaten.

De zes woningcorporaties stapten naar de rechter, omdat de hulp van het CFV aan Vestia tegen de Europese regels voor staatssteun zouden zijn.

Volgens de corporaties hebben de miljardenverliezen die Vestia met de speculatie leed niets te maken met de volkshuisvestingstaken die de organisatie had. Het oplossen van die problemen valt daarmee buiten de solidariteit die zij moeten opbrengen, bepleit advocaat Guido Koop namens de zes corporaties.

Volgens hem verzetten zij zich niet tegen het besluit om Vestia te redden, wel tegen de heffing die zij moeten betalen en die zij zien als verkapte staatssteun.

Bijspringen

De 675 miljoen euro die het CFV, dat als vangnet fungeert voor de corporatiesector, ophoestte, was veel meer dan op dat moment in kas was. Daarom moesten de andere corporaties in het land bijspringen.

Volgens het CFV is daarbij gekeken naar de maatregelen die nodig waren om Vestia overeind te houden, niet naar de oorzaken van de financiële problemen.

Bijl

Rechtbankvoorzitter M. Kraefft sluit niet uit dat de rechtbank zich tot het Europese Hof van Justitie moet wenden.

''Het is hypothetisch, maar als dan blijkt dat inderdaad sprake is van ongeoorloofde staatssteun, dan betekent dit niet alleen dat uw bezwaar gegrond is, maar ook dat het Rijk Vestia niet rechtstreeks te hulp mag schieten. U heeft dan de bijl aan de wortel van het gehele stelsel gezet'', zo waarschuwt hij Koop.

De rechtbank streeft ernaar over zes weken uitspraak te doen

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommisse Woningcorporaties | 'Overheidsbanken verkochten gevaarlijke derivaten aan corporaties'