Flexwerkers, met uitzondering van zelfstandigen, zijn minder tevreden over hun werk en hun leven dan werknemers met een vast contract. 

 

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het woensdag gepubliceerde rapport Aanbod van arbeid 2014.

Werknemers met een flexibel contract zijn ook minder tevreden over het loon, de scholingsmogelijkheden en de doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie vergeleken met personen met een vaste aanstelling. 

"Alleen degenen die uitzicht hebben op een vast contract zijn relatief vaak tevreden over de doorgroei- en scholingsmogelijkheden", schrijft het planbureau.

ZZP'ers

Dit geldt niet voor zelfstandig ondernemers, of zzp'ers. Die groep scoort hoger op de tevredenheid dan tijdelijke werknemers zonder uitzicht op een vast verband. Dit heeft te maken met de kenmerken van een zzp'ers, zoals de vrijheid in de aard van het werk en de werktijden. 

Flexwerkers zijn wat betreft de arbeidsomstandigheden op sommige punten slechter uit dan vaste krachten, maar geestelijk en emotioneel zwaar werk wordt nog altijd vooral door vaste krachten gedaan.

Voorts concludeert het SCP dat flexibele arbeid steeds later in de loopbaan voorkomt. In 2002 had 80 procent van de werknemers een vaste aanstelling na zes of tien jaar, in 2012 was dat na tien tot vijftien jaar. Het aantal flexwerkers en zzp'ers neemt wel al jaren toe, laten ook  cijfers van het  Centraal Bureau voor de Statistiek zien. 

Meerdere banen

Ook stijgt het aantal mensen met meerdere banen. Mensen combineren steeds vaker een vaste baan met zelfstandig ondernemerschap.

Het aandeel werkenden met meer dan één baan groeide in de periode 1986-2012 van 3 tot 8 procent. Bij zelfstandigen nam dit percentage zelfs toe van 4 tot 13 procent.

Ook is er een toename van de mantelzorgers waarmee het debat over de combinatie van arbeid en zorg volgens het SCP een extra dimensie krijgt. "Participeren betekent dus vaak ook combineren, van verschillende werkzaamheden, van arbeid en zorg", aldus het planbureau.

In het rapport, dat een keer in de twee jaar verschijnt, schetst het SCP de situatie op de arbeidsmarkt en de veranderingen van de afgelopen jaren.