V&D heeft overeenstemming bereikt met de banken, aandeelhouder en de vastgoedeigenaren over een reddingsplan. Daardoor is er voldoende kapitaal in huis is om de komende jaren aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Dat maakt de warenhuisketen maandag bekend. 

"We zijn erg tevreden dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Werkgelegenheid is hiermee behouden en V&D blijft een vertrouwd onderdeel in het retail landschap", zegt bestuursvoorzitter Don Roach in een verklaring.

Volgens V&D is de finaniering nu op orde en wordt er gewerkt aan een gezonde, winstgevende toekomst. "We zijn onze medewerkers, klanten en leveranciers dankbaar voor hun geduld en support in deze roerige tijden", aldus Roach. Met name IEF Capital, verhuurder van een aantal grote V&D-panden, zou een voortrekkersrol hebben gespeeld.

Huurverlaging

IEF zegt zelf zaterdagochtend met het plan te zijn gekomen om de noodzakelijke huurbesparing van 24 miljoen euro te realiseren, zonder over de inhoud van het plan verder in details te treden.

De andere vastgoedeigenaren gingen daarmee akkoord. Maar overeenstemming met aandeelhouder Sun Capital en de banken werd in eerste instantie niet bereikt, aldus IEF-manager Nechemja de Bruijn. Pas in de loop van de maandag lag er een akkoord met alle partijen.

Volgens IEF biedt het plan V&D ook mogelijkheden om voor de lange termijn ''noodzakelijke huurlastenverlaging'' te realiseren.

IEF en V&D troffen elkaar vorige week nog voor de rechter. In kort geding eiste de pandbaas ontruiming van de warenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Maastricht omdat V&D zijn huurverplichtingen niet voldeed. Een paar dagen later besloten partijen toch weer met elkaar te gaan praten.

Werknemers

Er is vooralsnog geen akkoord gesloten met de vakbonden. FNV en CNV hebben een kortgeding tegen V&D aangespannen om het eenzijdig opgelegde loonoffer van bijna 6 procent van tafel te krijgen. V&D "betreurt" dat er geen overeenstemming met de werknemersorganisaties is bereikt. De kans dat de rechter de loonsverlaging goedkeurt is erg klein, denken arbeidsrechtspecialisten. 

De bonden reageren positief op het reddingsplan. "Maar dat wil zeker niet zeggen dat alles nu pais en vree is", zegt bestuurder Niels Suijker van FNV Handel.

''Er is enerzijds sprake van blijdschap. Anderzijds heb ik vraagtekens bij wat V&D precies bedoelt over dat ze nog moeten onderhandelen met de vakbonden'', zegt CNV-bestuurder Martijn den Heijer.

V&D wil graag verder praten over een oplossing, maar de twee partijen weten elkaar nog niet te vinden. Suijker gaf aan dat V&D de afgelopen dagen geen echte poging heeft gedaan om er met de bonden wat betreft een loonsverlaging uit te komen.

De vakbonden willen daar alleen gedeeltelijk mee instemmen in ruil voor garanties en zekerheden voor personeel. "We zijn natuurlijk, zoals steeds, bereid om met ze te praten. Maar het eenzijdig dictaat moet van tafel", aldus Den Heijer.

Investeren

Sun Capital had bij de overname in 2010 grote plannen met het van oorsprong oer-Hollandse warenhuis. Het aantal winkels, op dat moment 62, moest op termijn verdubbelen. In werkelijkheid heeft de keten sindsdien nooit uit de rode cijfers weten te komen.

Het verlies verdubbelde in 2013 van 19 miljoen euro naar 42 miljoen euro. Cijfers over 2014 zijn nog niet bekend.

Gedroomde plannen V&D van Amerikaanse investeerder komen niet uit | Dossier V&D | Video: Terug in de tijd van V&D