De rijksoverheid gaat schoonmakers in dienst nemen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met afspraken die hierover met de vakbonden zijn gemaakt.

Op dit moment worden schoonmakers nog ingehuurd, maar straks worden ze rijksambtenaar. Ze vallen dan onder de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Die staat onder verantwoordelijkheid van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Ze gaat waarschijnlijk begin volgend jaar van start.

Schoonmakers die in dienst komen van de RSO gaan er netto niet op achteruit. Bovendien gelden voor hen de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het recht op een reiskostenvergoeding.

Geleidelijk

Het in dienst nemen van schoonmakers gebeurt geleidelijk. Eind 2020 zullen het er zo'n tweeduizend zijn. De maatregel was al in het regeerakkoord aangekondigd. Asscher wees vrijdag op het belangrijke werk dat schoonmakers doen. ''Dan moet je ze ook netjes behandelen.''

PvdA-Kamerlid Albert de Vries is tevreden: ''Het was de PvdA al heel lang een doorn in het oog dat schoonmakers voor de laagste prijs werden ingehuurd via externe bureaus. Hun arbeidsvoorwaarden en zekerheden stonden onder druk omdat deze bedrijven de laagste prijs wilden kunnen bieden."

"De PvdA is verheugd dat schoonmakers er weer gewoon bij horen en er daarnaast ook op vooruit gaan. De Rijksoverheid geeft hiermee het goede voorbeeld.”