Uitkeringsinstantie UWV verwacht dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie.

Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen. Dat bleek dinsdag uit de arbeidsmarktprognose van de instantie.

UWV rekent voor 2015 op een toename van het aantal banen met 31.000, na een aanzienlijke periode van krimp. Het grootste deel van deze groei zal plaatsvinden in de uitzendsector, maar ook in de zakelijke dienstverlening.

Het aantal banen in de bouw zal voor het eerst sinds 2008 groeien. Het UWV verwacht een groei van tweeduizend arbeidsplaatsen.

Wel blijft de zorg- en welzijnssector ook dit jaar achter. In 2014 nam daar de werkgelegenheid al met 36.000 banen af, daar komen nog eens veertienduizend banen bovenop.

''Door extra middelen die het kabinet ter beschikking heeft gesteld zal het banenverlies minder groot zijn dan eerder voorzien'', aldus de uitkeringsinstantie.

Vacatures

Het aantal vacatures neemt verder toe. Volgens de prognose groeit het aantal met 88.000 tot bijna 800.000. De vacaturemarkt trekt volgens UWV aan door uitbreiding van de werkgelegenheid en vervanging van personeel door pensionering. Daar komt bij dat mensen vaker van baan wisselen door de betere economische vooruitzichten.

Maar ook bij de sector zorg en welzijn loopt de vacaturegroei met een verwachte krimp van 6 procent uit de pas. Dat zal vooral zichtbaar zijn bij de ouderenzorg.

UWV noemt de verwachte vacaturegroei in de bouw ''sterk'', door onder meer het aantrekken van de bouwactiviteiten. Sectoren als industrie en zakelijke diensten zullen ook vacaturegroei laten zien.

Broos

''Het economisch herstel blijft broos", zo oordeelde Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. ''Gemiddeld over 2014 zijn er minder banen. Daarnaast zijn bedrijven voorzichtig en profiteren niet alle groepen werkzoekenden van het herstel."

Met name voor de laagopgeleide 50-plusser blijft het lastig om weer aan het werk te komen. Volgens het UWV behoort een op de twaalf langdurig werklozen tot deze groep.

De arbeidsmarkt blijft ondanks het herstel ver verwijderd van het niveau van voor de crisis. Het aantal uitkeringen is tussen 2008 en 2014 explosief toegenomen van 171.000 naar 441.000.

Meevaller

Het UWV verwacht verder dit jaar 479 miljoen euro minder kwijt te zijn aan werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Die meevaller is vooral te danken aan gunstigere voorspellingen over de ontwikkeling van de werkloosheid.

Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen 27.000 stuks lager uitvalt dan in juni werd voorspeld. Dat resulteert in een lastenvermindering van 449 miljoen euro.

Dankzij een verlaging van de maximale toeslag in de Toeslagenwet en een lagere tegemoetkoming aan arbeidsongeschikten, vallen de lasten ook hier gunstiger uit.

Volgens het UWV kan het aantal WW-uitkeringen dit jaar voor het eerst sinds 2011 dalen op jaarbasis. Wel is de afname beperkt, met 10.000 ofwel 2 procent tot 430.000 uitkeringen aan het eind van dit jaar.

Niet rooskleurig

De uitkeringsinstantie staat er, ondanks de meevaller, niet rooskleurig voor. Eind 2014 was het totale vermogen van alle UWV-fondsen 8,9 miljard euro negatief.

Het UWV verwacht dat het tekort dit jaar oploopt tot 11,3 miljard euro ''als gevolg van met name premies die niet lastendekkend zijn''. Het negatieve fondsvermogen heeft volgens de instantie geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

'Mooier dan meevaller'

Het herstel van de arbeidsmarkt is voor minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher mooier nieuws dan de financiële meevaller die dit met zich meebrengt. Asscher zei dat dinsdag in reactie op nieuwe berekeningen van het UWV. Dat levert in 2015 een meevaller op van bijna een half miljard door het lagere aantal uitkeringen.

Asscher wijst erop dat de cijfers van het UWV passen in de ramingen van het Centraal Planbureau. Ook dit heeft voorspeld dat de werkgelegenheid dit jaar weer aantrekt. De belangrijkste opgave voor het kabinet is te zorgen dat ''de mensen in de huiskamer'' dat gaan merken, zei Asscher.

Over de meevaller voor de schatkist beslist het kabinet in de voorjaarsnota, de halfjaarlijkse tussenstand van de overheidsbegroting. Die gaat voor 1 juni naar de Tweede Kamer.