Nederlandse ambtenaren zijn negatiever over hun werk dan andere medewerkers in de publieke sector. Ze zijn vooral ontevreden over hun werkgever, bekwaamheid en betrokkenheid. 

Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Vooral rijks- en gemeenteambtenaren zouden vaker met tegenzin naar het werk gaan omdat ze bevlogenheid missen, niet trots zijn op hun werk en minder snel geïnspireerd raken door hun functie. 

Rijksambtenaren zijn verreweg het meest ontevreden onder alle ambtenaren. Ze volgen de ontwikkelingen in hun vakgebied minder goed en doen ook minder hun best op hun werk dan andere medewerkers in de publieke sector. Ook medewerkers van de politie en Defensie zijn erg ontevreden, vooral over de organisatie van hun werk. 

Medewerkers van provincies en waterschappen zijn juist het meest tevreden over hun werk in vergelijking met andere ambtenaren.

Medewerkers in het basisonderwijs zijn daarnaast de meest tevreden medewerkers van de hele publieke sector. In het algemeen is er ook een stijging te zien van de tevredenheid van medewerkers in de publieke sector. 

Aan het onderzoek deden ruim 24.000 medewerkers uit de publieke sector mee. 9.000 van hen zijn ambtenaar.