AMSTERDAM - Het geld voor ontwikkelingssamenwerking kan volgens 26 procent van de Nederlanders omhoog. Zij noemen daarbij een verhoging van 10 procent. Nu draagt Nederland 0,8 procent van het bruto nationaal product af. Ruim de helft vindt dat het huidige budget gelijk moet blijven en 18 procent vindt dat het lager moet worden.

Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder 803 mensen die de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
NCDO

Gegroeide steun

Volgens de organisatie is het nog niet eerder voorgekomen dat zoveel mensen voorstander zijn van een verhoging van het budget. In was nog 20 procent van de ondervraagden daar voor, in 1982 was dat 17 procent.

De NCDO is verrast over de gegroeide steun voor meer ontwikkelingssamenwerking, omdat slechts een vijfde van de bevolking denkt dat de welvaart in Nederland de komende tien jaar zal stijgen.

Eigen economie

In tegenspraak met de algehele grote steun is dat ruim de helft van de Nederlanders vindt dat onze eigen economie moet worden beschermd. Deze vraag werd dit jaar voor het eerst aan het publiek voorgelegd. Een minderheid van 40 procent steunt minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking), die juist de Nederlandse markt open wil stellen voor import uit de arme landen.

Woordvoerder P. van Harn van de NCDO is teleurgesteld over deze uitslag. "Veel mensen vinden hulp kennelijk oké, maar niet ten koste van hun eigen belangen. We hadden niet gedacht dat dit zo'n grote groep was. Wij willen daarmee aan de slag en een debat daarover aangaan", aldus Van Harn.

Herfkens is redelijk bekend: eenderde noemt spontaan haar naam. Van hen vinden de meesten dat zij een sterke minister is. Maar ze kan nog niet tippen aan de bekendheid van haar voorganger Pronk, die door 50 procent werd genoemd. Ook waren mensen positiever over zijn beleid (53 procent) dan over dat van Herfkens (42 procent).

/VERKIEZINGENZorg belangrijkste thema voor kiezers