DEN HAAG - Bij het Nederlandse bedrijfsleven heerst vooral verwarring over het uitstel van de beslissing over de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF), de beoogde opvolger van de F-16.

Vrijdag werd wederom niet duidelijk of het Nederlandse bedrijfsleven kan rekenen op de Amerikaanse orders die naar schatting 8 miljard euro aan omzet opleveren.

Philips betreurt het besluit en vindt de nieuwe situatie erg onduidelijk. Tot dusver was steeds aangenomen dat vrijdag de laatste dag was waarop Nederland zich nog voor het project kon aanmelden. "Het kabinet denkt kennelijk dat overleg nog mogelijk is. We gaan het ministerie opheldering vragen", aldus de Philips-woordvoerder.

Stork zegt het verontrustend te vinden dat er nu weer geen besluit is genomen. "Het kabinet zegt nu met de Verenigde Staten te gaan praten over uitstel, maar de deadline was keihard", aldus een woordvoerder.

Uiterlijk vrijdag wilden de VS weten of ze konden rekenen op Nederlandse deelname in het project. Het is volgens Stork moeilijk in te schatten wat er verder gaat gebeuren.

Onduidelijk

Nifarp, de organisatie van bedrijven betrokken bij de JSF, is teleurgesteld over uitstel. "Het is nu heel onduidelijk wanneer en wat er besloten gaat worden", aldus een woordvoerder.

Volgens hem is het te betwijfelen of de condities waaronder het Nederlandse bedrijfsleven mee kan doen aan het JSF-project hetzelfde blijven. "Als de Verenigde Staten al niet de deur dicht gooien, is het de vraag of het dezelfde deur blijft."

Bij vakcentrale FNV heerst ook opperste verwarring wat er nu gaat gebeuren. "De vraag is of de Amerikanen op Nederland wachten. Dat mag je betwijfelen", aldus een FNV-woordvoerder.

De vakcentrale heeft een voorkeur voor de JSF als Nederland een gevechtsvliegtuig wil kopen. De JSF levert 75.000 mensjaren werk op.

Hard nodig

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW verwijt het kabinet een gebrek aan moed om een eerder genomen besluit uit te voeren. "We denken dat het hard nodig is om ja te zeggen, gezien de verslechterende positie van de Nederlandse industrie", aldus de woordvoerder van VNO-NCW. "Niet doorgaan van de JSF-deal is een volkomen verkeerd signaal."

/NIEUWSKabinet stelt besluit over JSF uit