De werkloosheid is in december toegenomen met 12.000 mensen ten opzichte van een maand eerder en komt daarmee uit op 642.000 niet-werkenden. 

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.  

Van mei tot en met augustus was er nog een sterke daling van de werkloosheid, dat had toen sterk te maken doordat vooral jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

In het najaar boden zich juist weer meer mensen aan op de arbeidsmarkt. Omdat niet iedereen direct werk vond, bleef het werkloosheidspercentage van augustus tot en met november steken op 8 procent van de beroepsbevolking. 

In december was 8,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Er waren in december wel 26.000 werklozen minder aan het begin van 2014. 

Video: Reactie CBS

Arbeidsaanbod

De stijging in december is geen gevolg van het toegenomen arbeidsaanbod, dat bleef in die maand gelijk. De werkzame beroepsbevolking nam in omvang af, daardoor steeg de werkloosheid, schrijft het CBS.

De jeugdwerkloosheid bleef in december vrijwel onveranderd, de toename van werklozen kwam in die maand bijna geheel voor rekening van mensen van 25 jaar en ouder. Het werkloosheidspercentage van 45-plussers bleef lang hetzelfde, de duur van die werkloosheid was langer dan bij andere leeftijdsgroepen.

WW-uitkering

Het aantal WW-uitkeringen in december steeg met 0,7 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Daarbij nam aantal WW-uitkeringen aan vrouwen vergeleken met een jaar geleden toe, bij de mannen was juist sprake van een daling, schrijft het CBS. Ook bij 55-plussers steeg het aantal uitkeringen, terwijl die bij jongeren tot 25 jaar daalde. 

Uitgesplitst naar sectoren gingen er in december meer uitkeringen naar de bouwnijverheid, 15,5 procent meer dan een jaar eerder. Bij de sectoren openbaar bestuur, zorg, welzijn, cultuur en vervoer en opslag nam het aantal uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden relatief sterk toe, aldus het statistiekbureau.

Tegenvaller

Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) noemt de werkloosheidstijging in december een forse tegenvaller "na maanden waarin de werkloosheid daalde of gelijk bleef". Asscher wijst er op dat het Centraal Planbureau voor 2015 een daling in de werkloosheid verwacht.     

De bewindsman roept werkgevers en vakbonden op met slimme plannen te komen om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker aan de slag kunnen. 

Het aanpakken van de werkloosheid blijft een topprioriteit voor het kabinet, zegt Asscher. "Ook zorgen we ervoor dat werkenden op het loonstrookje netto meer overhouden, zodat het loont om te gaan werken", aldus de vicepremier.

Jeugdwerkloosheid

Mirjam Sterk, door het kabinet benoemd tot ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, is blij dat de werkloosheid onder jongeren is gedaald in december.

"Er zijn minder werkzoekende jongeren en het goede nieuws is dat het aantal werkende jongeren stijgt. Vorig jaar was het tegenovergesteld." In december 2013 waren er 133.000 jongeren werkloos, vorige maand 112.000. Ook Asscher vindt dat een "lichtpuntje".

De Tweede Kamer vroeg donderdag om nadere opheldering van Asscher. Ze wil weten waarom de werkloosheid plotseling is gestegen en wat de verwachtingen van de minister zijn.

Vijf dingen die je moet weten over werkloosheid