De werkloosheid in de wereld zal dit jaar met drie miljoen mensen toenemen. In de vier jaar daarna komen daar nog eens acht miljoen werklozen bij.

Die verwachting spreekt de internationale werknemersorganisatie Ilo uit in een dinsdag gepubliceerd rapport over de wereldwijde werkgelegenheid.

De Ilo waarschuwt ook dat als er de komende vijf jaar nieuwe arbeidsmarkten bijkomen, er 280 miljoen banen gecreëerd moeten worden om op een werkloosheidspercentage van voor de financiële crisis uit te komen.     

Volgens het rapport worden vooral jonge vrouwen "disproportioneel geraakt" door de toenemende werkloosheid. In totaal zochten 74 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar in 2014 naar werk. De werkloosheid onder jongeren was vorig jaar drie keer hoger dan bij volwassenen.