DEN HAAG - De gaskraan voor gas uit de Waddenzee kan in het beste geval over drie jaar open. Die verwachting geeft directeur R. Platenkamp van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het jongste nummer van het bedrijfsblad Shell Venster.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de plannen van het kabinet. Als deze horde is genomen, moeten ook andere overheden akkoord gaan. "Het is deels afhankelijk van het tempo waarin de diverse overheden vergunningen afgeven", zei Platenkamp in Shell Venster.

Na goedkeuring door de Tweede Kamer zal het vergunningenproces anderhalf tot twee jaar duren. "En dan hebben we ook nog een jaar nodig voor het doen van aanvullende investeringen."

In april kwam de commissie-Meijer met adviezen over boren. De opstellers zijn onder strikte voorwaarden omstander van extra gaswinning in de Waddenzee vanaf de vaste wal. Door een ommezwaai van het CDA is er een meerderheid van de Tweede Kamer om de NAM aan de slag te laten gaan.

Tegenstand

Er is ook veel tegenstand. Zo is het provinciebestuur van Groningen tegen. Er wordt zelfs een poging gedaan om de Waddenzee op de lijst van werelderfgoederen van de Verenigde Naties te krijgen. Volgens Platenkamp kan dat de gaswinning toch niet tegenhouden. "Er is overtuigend aangetoond dat onze activiteiten geen negatief effect hebben. Bovendien gaan we niets in de Waddenzee doen. Een plaats op de Werelderfgoedlijst zou dus geen invloed hebben."

Volgens Platenkamp geldt dat ook voor de zogeheten Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. "De Habitatrichtlijn zegt dat je niets mag doen waarbij schade optreedt, tenzij er dwingende redenen zijn. De commissie-Meijer en het kabinet zeggen dat we alleen gas mogen winnen 'met de hand aan de kraan'. Voor er dus schade zou kunnen optreden, knijpen we de kraan, zodat er geen schade ontstaat. Dat 'mits er dwingende redenen zijn' komt dus nooit voor.