Gemeenten moeten financieel minder afhankelijk worden van het Rijk. Ze krijgen steeds meer taken en "daar hoort ook een andere financiering bij''.

Dat zegt Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Almere, in een interview dat de Volkskrant vrijdag heeft gepubliceerd. "Er is geen ander land waar gemeenten zó afhankelijk zijn van het Rijk'', aldus Jorritsma.

De voorzitter zegt blij te zijn met plannen van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om gemeenten meer belastingen te laten innen, maar dat is volgens haar niet de enige mogelijkheid. "Er moet breder worden gekeken naar de financiering van lokaal beleid."

Voorstellen

De Commissie Financiële ruimte voor gemeenten gaat volgens Jorritsma een analyse maken van ontwikkelingen op financieel-economisch, demografisch en bestuurlijk gebied die van invloed zijn op het geld van gemeenten. Ook zal de commissie voorstellen doen voor nieuwe financiering.

Maandag meldde onderzoeksinstituut Coelo, verbonden aan de universiteit van Groningen, dat gemeenten tot en met 2018 een tekort van 4,8 miljard euro hebben. Het tekort komt neer op gemiddeld 284 euro per inwoner.

Belasting

Eerder pleitte Jorritsma er al voor om gemeenten meer eigen belasting te laten heffen met de extra zorgtaken in zicht. "Het sociale domein ligt zo dicht bij de burger, de mensen merken straks rechtstreeks wat de gemeente wel of niet doet", zei Jorritsma toen tegen NU.nl.

De verschillen die daardoor tussen gemeenten kunnen ontstaan, is volgens haar geen probleem. "De gemeente die dat uitgebreid en luxe wil doen zal dan ook iets duurder zijn voor de inwoners dan een gemeente die sober en bescheiden aanpakt. Nu is daar totaal geen relatie tussen, maar laat de burgers dat maar merken."

Gemeenten willen meer eigen belasting kunnen heffen