De invoering van de wet die bonussen bij banken en verzekeraars moet beperken, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Dat schrijft de Volkskrant maandag. De wet is uitgesteld vanwege aanvullende vragen vlak voor Kerst van het CDA en de VVD. Hierdoor is de beoogde invoering per 1 januari 2015 mislukt.

Door de extra vragen kwam de senaat niet meer toe aan het behandelen van de wet. Bonussen bij financiële ondernemingen zouden met de wet moeten worden beperkt tot maximaal 20 procent van het vaste jaarsalaris.

De maatregel wordt omstreden genoemd omdat in Europees verband een plafond van 100 procent is afgesproken. Daarmee is de beoogde Nederlandse wet strenger dan de Europese wetgeving. Onder meer de VVD was zeer kritisch over de maatregel die in het regeerakkoord staat, maar de partij stemde er wel mee in.

Topinkomens

Vlak voor Kerst werd de wet die salarissen van bestuurders van (semi)publieke instellingen gelijk moet stellen aan die van een ministersalaris eveneens uitgesteld. De VVD-ministers Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Volksgezondheid) vonden het te kort dag om de vernieuwde wet op topinkomens in te voeren. 

De wet van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) bepaalt dat de salarissen van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector per 1 januari 2015 omlaag gaan van 130 procent van een ministerssalaris tot 100 procent daarvan.

De wet gaat voor veel bestuurders in onder andere het hoger onderwijs en bij de Publieke Omroep dit jaar wel gelden. De uitzondering waarvan nu sprake lijkt te zijn heeft alleen betrekking op nieuw in dienst tredende bestuurders van bijvoorbeeld academische ziekenhuizen en de grootste woningcorporaties.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) loopt Nederland met de regelgeving voorop in vergelijking met Europa. Een woordvoerder wilde desgevraagd niet ingaan op een scenario mocht de wet überhaupt niet worden aangenomen. ''We zullen eerst het politieke proces afwachten", zei hij.

Het antwoord van het kabinet wordt in januari verwacht. Het is niet duidelijk wanneer de wet dan wordt behandeld en van kracht wordt.