Per 1 januari treedt het bestuur van het afwikkelingsmechanisme in werking. Samen met het afwikkelingsfonds vormen deze onderdelen een van de drie pijlers van de bankenunie.

Het bestuur bestaat uit acht personen: de Duitse voorzitter Elke König, de Finse vicevoorzitter Timo Löyttyniemi en vier permanente leden.

Een van die leden is de Nederlandse Joanne Kellerman, zij kondigde afgelopen zomer aan op te stappen als directielid van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het mechanisme moet ervoor zorgen dat banken in de eurozone die dreigen om te vallen, op een zo efficiënte en goedkoop mogelijke manier worden afgewikkeld. De belastingbetaler, die tijdens de financiële crisis meerdere malen opdraaide voor falende banken, moet zo worden ontzien.

Het afwikkelingsbestuur is een onafhankelijk Europees orgaan en wordt betaald uit contributies vanuit de bankensector.

Zeggenschap

Het bestuur krijgt verregaande zeggenschap over of een bank levensvatbaar is of niet. In samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) wordt een routekaart uitgestippeld die bepaalt hoe de falende financiële instelling verder wordt afgewikkeld en in hoeverre het resolutiefonds hiervoor moet worden gebruikt. De nationale toezichthouder van de in problemen geraakte bank wordt ook bij dit proces betrokken.

Zodra er voor de afwikkeling van een bank meer dan 5 miljard euro uit het resolutiefonds nodig is, kan een plenaire autoriteit in werking treden waarin alle eurolanden zijn vertegenwoordigd.

De bankenunie bestaat verder uit gezamenlijk Europees toezicht, de eerste pijler, uitgevoerd door de ECB. Een Europees depositogarantiestelsel vormt de derde en laatste pijler. Het Europese toezicht ging 4 november van start nadat de 128 grootste banken in de eurozone uitgebreid zijn onderzocht op zwakke plekken.

Dit moet u weten over de bankenunie | Nederlandse banken slagen moeiteloos voor stresstest