De Japanse regering heeft een stimuleringspakket goedgekeurd van omgerekend ruim 23,5 miljard euro om de economie een duw in de rug geven.

De maatregelen omvatten onder meer brandstofsubsidies als bijdrage aan de verwarmingskosten van armen, leningen met lage rente voor kleine bedrijven, herstel van infrastructuur in door natuurrampen getroffen gebieden en investeringen in regionale economieën.

Geschat wordt dat de maatregelen leiden tot een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,7 procent.

De regering financiert het pakket uit belastinginkomsten en andere beschikbare middelen. Het uitschrijven van een nieuwe obligatieleningen is volgens de regering niet nodig.

De Japanse economie wordt al jarenlang gekenmerkt door een zeer trage groei. Mede door een verhoging van de btw en het terugvallen van de binnenlandse consumptie en bedrijfsinvesteringen als gevolg daarvan, kwam de op twee na grootste economie ter wereld dit jaar weer in een recessie terecht.