De Nederlandse economie is in het derde kwartaal minder hard gegroeid dan eerder is berekend. De economie groeide met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Dat blijkt woensdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Half november ging het statistiekbureau nog uit van een groei van 0,2 procent. Deze berekening wordt 45 dagen na het einde van het kwartaal gedaan.

Na de raming van november zijn er meer gegevens binnengekomen over bedrijven in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca. Op basis daarvan is de raming naar beneden bijgesteld.

Vaste activa

Het verschil van 0,1 procentpunt is vooral toe te schrijven aan de investeringen in vaste activa. Dat heeft het CBS naar beneden moeten bijstellen. Vaste activa zijn bezittingen die minstens een jaar meegaan. In dit geval gaat het om minder investeringen in machines en installaties.

Hierdoor daalde ook de groei op jaarbasis. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het derde kwartaal met 1 procent gegroeid. Eerder berekende het CBS een groei van 1,1 procent.

Het beeld van de economie is bij de nieuwe raming niet veranderd. De groei komt vooral uit de export en in iets mindere mate uit investeringen.

Lichte groei

In het eerste kwartaal van dit jaar was er nog sprake van krimp. In het tweede en derde kwartaal is de economie licht gegroeid. Het statistiekbureau noemt het herstel van de economie "nog fragiel".

Het conjunctuurbeeld is al een half jaar lang niet verbeterd. Het CBS houdt meerdere indicatoren bij zoals het producentenvertrouwen, het consumentenvertrouwen en de werkloosheid ;en bekijkt of die beter of slechter scoren dan in de voorgaande periode.

Banen

Het CBS heeft ook de informatie over het aantal banen aangepast. In het derde kwartaal kwamen er tienduizend banen voor werknemers en zelfstandigen bij. Bij de eerste raming berekende het CBS nog een stijging van 5.500 banen ten opzichte van het tweede kwartaal.

In vergelijking met een jaar eerder is de werkgelegenheid met zestienduizend banen gekrompen. Bij de eerste raming werd uitgegaan van een daling van 21.000 banen.