De Nederlandsche Bank eist het vertrek van de financieel directeur van Delta Lloyd en legt de verzekeraar een boete op vanwege onzorgvuldig handelen.

Dat meldt de verzekeraar maandag. Delta Lloyd besloot in de zomer van 2012 de afdekking van renterisico's te verminderen.

De verzekeraar liep hiermee vooruit op de invoering door De Nederlandsche Bank (DNB) van een vaste rekenrente voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan twintig jaar. Daarmee heeft de verzekeraar volgens de centrale bank onzorgvuldig gehandeld.

Volgens DNB moet Delta Lloyd financieel directeur Emiel Roozen daarom uiterlijk per 1 januari 2016 wegsturen. De toezichthouder vindt de huidige financiële topman niet langer geschikt voor zijn functie. De centrale bank concludeert wel dat de "betrouwbaarheid" van Roozen buiten twijfel staat.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Delta Lloyd, die gelijktijdig een onderzoek heeft uitgevoerd, noemt de acties van DNB "niet gerechtvaardigd en disproportioneel" en neemt juridische stappen tegen deze maatregelen.

"Wij hopen op een voor ons positieve uitkomst waarbij Emiel Roozen kan aanblijven als financieel directeur", laat president-commissaris van Delta Lloyd Jean Frijns in een toelichting weten.

Afdekken

De afbouw van de afdekking van renterisico's was volgens DNB niet in overeenstemming met het risicobeleid van Delta Lloyd, waar de toezichthouder toch al kritisch over was. De centrale bank meent daarnaast dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.

Dat financiële voordeel, dat geschat wordt op 21,6 miljoen euro, moet Delta Lloyd inleveren. Het is opgeteld bij de boete van 1,2 miljoen euro die DNB heeft opgelegd, zodat de verzekeraar in totaal 22,8 miljoen euro moet betalen. Frijns gaat er van uit dat deze boete niet verder wordt verhoogd.

Rechter

De RvC van Delta Lloyd laat weten dat de handelingen niet in strijd waren met de wet- en regelgeving. Bovendien zou de besluitvorming van Delta Lloyd gericht zijn op het afdekken van het renterisico en niet op het behalen van financieel voordeel.

Het bedrijf stapt naar de rechter. ''Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd'', zegt Frijns. ''Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen.'' De president-commissaris hoopt dat de zaak niet langer dan enkele maanden in beslag neemt.  

Risico

Delta Lloyd besloot wel de kritiek van DNB op zijn risicobeleid ter harte te nemen. Het risicomanagement wordt volgens Frijns ''op alle niveaus'' in het bedrijf aangepakt, inclusief de raad van bestuur. Die wordt uitgebreid met een risicodirecteur. De president-commissaris gaf desgevraagd aan dat het risicomanagement momenteel niet slecht is, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn bij de ''implementatie van procedures''.

DNB bevestigt de maandag door de verzekeraar bekendgemaakte maatregelen, maar laat weten nog geen inhoudelijke toelichting te kunnen geven zolang de rechter nog geen beslissing heeft genomen over het boetebesluit. Bovendien doet de centrale bank geen mededelingen over individuele bestuurders.

Niek Hoek

Het vervroegde vertrek van Niek Hoek als bestuursvoorzitter van Delta Lloyd staat los van het conflict tussen de verzekeraar en De Nederlandsche Bank (DNB). Dat heeft een woordvoerder maandag gezegd.

Hoek kondigde in april aan dat hij vervroegd met pensioen gaat. Hij wordt per 1 januari opgevolgd door Hans van der Noordaa. De topman heeft volgens de woordvoerder ''uit persoonlijke overwegingen'' besloten zijn contract niet uit te dienen. Dat is gebeurd in goed overleg met de raad van commissarissen, benadrukte hij.

'Conflict Delta Lloyd met DNB ongelukkig'