Het Verbond van Verzekeraars reageert verheugd op enkele verbetervoorstellen voor pensioenen, die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) eind deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werknemers met een zogeheten beschikbarepremieregeling hoeven hun opgebouwde pensioenkapitaal bij pensionering straks niet meer in één keer om te zetten in een pensioenuitkering.

Ze krijgen de mogelijkheid om ook na hun pensioendatum te blijven doorbeleggen, waardoor ze meer pensioen kunnen opbouwen.

Het verbond spreekt zaterdag van een ''welkome verbetering van een regeling die de afgelopen jaren sterk in opkomst is''.

Verreweg de meeste Nederlanders hebben nog altijd een pensioenovereenkomst waarbij al een uitkering is toegezegd. Maar bijna een half miljoen mensen, die bij pensioenverzekeraars oververtegenwoordigd zijn, regelen hun oudedagvoorziening inmiddels met zo'n nieuw pensioencontract.

Daarbij krijgt de deelnemer geen vooraf vastgestelde pensioenuitkering, maar betaalt zijn werkgever alleen een vaste pensioenpremie. Op je pensioendatum koop je van het geld uit je pensioenpot een pensioenuitkering.

Trend

De sterke trend naar dit soort nieuwe pensioenregelingen kan volgens het verbond wel eens de sleutel zijn tot het oplossen van een aantal knelpunten in het huidige pensioenstelsel. Pensioenregelingen worden dankzij deze ontwikkeling ''aanzienlijk eenvoudiger, transparanter en persoonlijker'', aldus de koepelorganisatie.

Bij de beschikbarepremieregeling is er ook geen sprake meer van een doorsneepensioenpremie, waarbij jongeren meebetalen aan het pensioen van de ouderen. Dat onderdeel van het pensioenstelsel staat de laatste tijd juist erg ter discussie.