Het Europees Parlement stuurt een delegatie naar Nederland om omstreden belastingafspraken met internationale bedrijven te bekijken. 

De onderzoekers willen weten welke afspraken de fiscus met multinationals zoals koffiebrander Starbucks heeft gemaakt.

Het bezoek is voor begin februari gepland. De EU-parlementariërs hopen op gesprekken met ministers, leden van de Tweede Kamer en deskundigen.

''De contacten moeten duidelijkheid verschaffen over hoe het nu precies zit met die belastingconstructies'', aldus een ingewijde woensdag in het EU-parlement in Straatsburg. Hij benadrukt dat de delegatie uitdrukkelijk wil samenwerken met de autoriteiten. ''De afgevaardigden willen graag spreken met iedereen die iets interessants over de kwestie heeft te zeggen.''

De delegatie gaat ook naar Luxemburg en Ierland. De stap volgt op onthullingen over talrijke belastingdeals met multinationals in Luxemburg, de zogenoemde Luxleaks. Door de afspraken betalen de bedrijven in de regel veel minder belasting.

Er lopen al onderzoeken van de Europese Commissie in Brussel naar belastingconstructies van Nederland met Starbucks, van Ierland met computergigant Apple en van Luxemburg met automobielfabrikant Fiat en onlinewinkel Amazon. De commissie wil maatregelen nemen om belastingontwijking in de Europese Unie tegen te gaan.

Lidstaten 

De Europese Commissie maakte woensdag bekend dat in alle EU-landen onderzocht gaat worden of er belastingafspraken zijn met individuele bedrijven, en zo ja met welke. Eerder bleef het onderzoek beperkt tot zes lidstaten, waaronder Nederland.

Brussel vermoedt dat de afspraken die sommige lidstaten hebben gemaakt met multinationals neerkomen op staatssteun. Om te kunnen vaststellen of de concurrentie wordt verstoord door ''selectieve belastingvoordelen'' is volgens Vestager een volledig beeld nodig van de belastingpraktijken in de EU.

Behalve Nederland, waarvan belastingafspraken met koffieketen Starbucks onder de loep liggen, heeft Brussel tot dusver ook Ierland en Luxemburg op de vingers getikt. Het gaat daarbij om voorlopige bevindingen. De onderzoeken lopen nog. Ook bij Cyprus, Malta, het Verenigd Koninkrijk en België liggen al verzoeken om informatie.

Daarnaast kijkt de Europese Commissie naar de manier waarop in verscheidene EU-landen inkomsten uit intellectueel eigendom, bijvoorbeeld patenten, worden belast. In dat verband heeft Brussel vragen gesteld aan tien landen, waaronder wederom Nederland.