De Nederlandsche Bank (DNB) hangt mogelijk een claim boven het hoofd van 600 miljoen tot 1 miljard euro. 

De curatoren van de in 2009 omgevallen DSB Bank betogen dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam dat de toezichthouder aansprakelijk is voor schade van schuldeisers als gevolg van het faillissement. Dat heeft curator Rutger Schimmelpenninck laten weten.

DNB verleende volgens de curatoren in 2005 ten onrechte een bankvergunning aan DSB. De jaren daarna zou er sprake zijn geweest van falend toezicht.

En toen activist Pieter Lakeman opriep tot een bankrun en de bank op omvallen stond, sloeg DNB over naar de andere kant, zegt Schimmelpenninck. Toen zorgde DNB ervoor dat DSB werd afgesneden van krediet waardoor faillissement onafwendbaar werd.

Procedure

De curatoren zijn hierover vorig jaar al een juridische procedure gestart, samen met drie organisaties die klanten met een vordering op DSB vertegenwoordigen. De zaak dient nu voor het eerst voor de rechter. Het gaat er in eerste instantie om of de rechter DNB aansprakelijk houdt.

De schade die de curatoren DNB aanrekenen, betreft voornamelijk misgelopen rente-inkomsten. Deze zijn niet opgenomen in de boedelschuld van DSB.

De schulden van de voormalige bank van Dirk Scheringa bedroegen ongeveer 3,8 miljard euro. Daarvan is eind dit jaar ongeveer driekwart uitgekeerd aan schuldeisers.

DNB

De Nederlandsche Bank laat in een reactie weten het faillissement van DSB te betreuren. Maar dit betekent niet dat DNB ook aansprakelijk is. ''Of er een schadevergoeding moet worden betaald en hoe hoog die is, staat nog lang niet vast'', stelt een woordvoerder.

Volgens de toezichthouder mocht de bankvergunning aan DSB Bank wél worden verleend. De bank bestrijdt ook dat er tekort is geschoten in het toezicht op DSB Bank. De algemene zorgplicht is volgens DNB evenmin geschonden.