Mensen met een hogere opleiding profiteren veel meer dan laagopgeleiden van investeringen in spoorverbindingen. Zij hebben meer baat bij transportverbindingen op lange afstand.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Hoogopgeleiden zijn bereid ver te reizen voor een aantrekkelijke baan. Laagopgeleiden daarentegen wonen graag dicht bij hun werk en forensen liever niet.

Mensen met een hoge opleiding profiteren dan ook van transportverbindingen op lange afstand, zoals het spoor. Laagopgeleiden hebben meer baat bij transportverbindingen op kortere afstand.

Investeringen in transport beïnvloeden de locatie en concentratie van mensen en banen. Zij klonteren samen in steden.

Stedelijke gebieden

Hoogopgeleiden hechten meer belang aan de plaats waar ze wonen en werken dan laagopgeleiden. De eerstgenoemden concentreren zich dan ook in een beperkt aantal stedelijke gebieden. Laag- en middelbaar opgeleiden zijn hier juist minder te vinden.

Lagere transportkosten en snellere verbindingen maken het eenvoudiger om op aantrekkelijke plekken te wonen en te werken, ook wanneer deze plaatsen relatief ver uit elkaar liggen.

"Al met al beïnvloedt een transportinvestering de ruimtelijke verdeling van wonen en werken en worden er  welvaartseffecten gegenereerd die uitgaan boven de directe reistijdbesparingen", concluderen de onderzoekers.