De Nederlandse economie trekt in 2015 iets aan. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit dan met 1,5 procent, in eerdere berekeningen werd uitgegaan van een iets kleinere groei (1,25 procent).

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde raming van het Centraal Planbureau (CPB).

De groei is vooral te danken aan de export, maar ook de aantrekkende consumptie van huishoudens en een verbeterde koopkracht voor consumenten zijn hierin stuwende krachten, schrijft het planbureau.  Het herstel blijft over het algemeen nog broos.

De arbeidsmarkt lijkt zich iets te herstellen, de werkloosheid daalt van 605.000 werklozen dit jaar naar 570.000 in 2015. In de vorige raming ging het planbureau nog uit van 620.000 en 605.000 werklozen in respectievelijk 2014 en 2015. De contractlonen zijn voor 2015 met een kwart procent naar boven bijgesteld.

Deze decemberraming is een geactualiseerde versie van de Macro Economische Verkenning (MEV) uit september. De cijfers van het CPB gelden als richtlijnen voor het regeringsbeleid.

Risico's

Ondanks het lichte herstel, blijven er risico's die verdere groei kunnen verstoren. Allereerst waarschuwt het CPB voor de internationale wereldhandel en het internationale bbp.

"Het voortdurende,negatieve samenspel van lage groei en lage inflatie in het eurogebied kan de investeringen
en consumptie dempen en het economisch herstel vertragen", aldus het planbureau. Ook een mogelijk escalerende situatie in Rusland kan de Europese economische groei schaden.

Daarnaast vormt de ontwikkeling van de lage inflatie een tweede onzekerheid. Het planburau stelt zijn eerdere berekening voor 2015 naar beneden bij waardoor er nu rekening wordt gehouden dat de prijzen van goederen en diensten met 1 procent stijgen, in een eerdere raming was dat een kwart procent hoger.

Voor 2014 blijft de voorspelling van een inflatie van 1 procent ongewijzigd. De lage inflatie is voor een belangrijk deel terug te voeren op de lage olieprijzen. Die zijn dit jaar al met ongeveer 40 procent gedaald. 

Video: Reactie minister Kamp

Deflatie

Het gevaar van lage inflatie, waar het hele eurogebied mee kampt, is dat het kan omslaan in deflatie. "In de eerste plaats kan deflatie leiden tot vergroting van de schuldenproblematiek bij huishoudens en de overheid", waarschuwt het planbureau.

Bij deflatie stijgt geld namelijk in waarde, dus ook de schulden. Dat kan een drukkend effect op de consumptie hebben, maar het CPB acht de kans op langdurige deflatie "gering."

Naheffing

De overheidsfinanciën laten in 2015 een iets beter beeld zien. Het CPB verwacht in dat jaar een overheidstekort van 1,8 procent van het bbp, in een eerdere prognose was dit nog 2,2 procent. Voor dit jaar is het tekort juist naar boven bijgesteld van 2,6 naar 2,8 procent.

Die stijging van 0,2 procent is terug te herleiden naar de naheffing die Nederland vanuit Europa kreeg, daardoor moet de regering 642 miljoen euro overmaken aan Brussel. In alle gevallen voldoet de regering aan de drieprocentsnorm uit het Europese stabiliteits- en groeipact. 

Dat geldt overigens niet voor de Nederlandse staatsschuld. Die schommelt al geruime tijd rond de 70 procent van het bbp, dat is ver boven het afgesproken maximum van 60 procent. 

'Kabinet moet koers houden' | Stijging lonen voor volgend jaar naar boven bijgesteld