De maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) neemt om de lage inflatie te bestrijden, heeft ook risico's. 

Dat stelt directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank (DNB) maandag. ''De uitdaging is te zorgen voor een toename van de investeringen en van de kredietverlening'', zegt Swank.

''Dat is niet makkelijk, ondanks alle maatregelen neemt de kredietverlening in de eurozone nu nog altijd af. Daardoor zit er ook een risico aan de maatregelen van de ECB. Voor je het weet, blaas je alleen allerlei prijzen op de financiële markten op.''

Zeepbel

De ECB staat voor de uitdaging om met zijn maatregelen tegen de inflatie daadwerkelijk de Europese economie te stimuleren. Zonder positieve economische gevolgen, bestaat het risico dat er vooral zeepbellen op de financiële markten worden gecreëerd.

Swank wees daarbij op de groei van de balans van de Federal Reserve en de opmars van de Amerikaanse aandelenbeurzen, die grotendeels gelijke tred houden. ''Dat is ook niet verrassend, het geld moet immers ergens heen'', aldus de centrale bankier.

Maatregelen

Binnen de ECB wordt begin volgend jaar besloten of de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone moet worden opgevoerd. Daarbij wordt bekeken of er, in navolging van de kwantitatieve verruiming (QE) in de VS en Groot-Brittannië, moet worden overgegaan op de aankoop door de centrale bank van staatsschulden.

Swank benadrukte echter dat eerst het effect van de huidige maatregelen moet worden afgewacht. Zo stelt de ECB in twee rondes goedkoop krediet ter beschikking aan banken en is onlangs gestart met de opkoop van gebundelde bedrijfsleningen en door onderpand gedekte obligaties.

''We moeten afwachten wat dat oplevert'', zei Swank. ''Door te praten over nieuwe maatregelen, ondermijnen we het vertrouwen in wat er tot nu toe is gedaan.''