De Nederlandse economie krabbelt langzaam op na de krimp van de vorige twee jaar. Maar het herstel gaat volgend jaar iets trager dan eerder werd gedacht.

Tegelijkertijd blijft de kans op tegenvallers groot. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vrijdag in zijn jaarlijkse rapport over Nederland.

Het IMF rekent voor 2015 op een groei van 1,2 procent. Dit jaar groeit de economie naar verwachting met 0,8 procent. In oktober voorspelde het fonds nog een plus van 1,4 procent voor volgend jaar.

Dit jaar ontwikkelde de economie zich wel iets positiever dan in het najaar werd gedacht. Op dat moment werd een groei van 0,6 procent verwacht voor 2014.

De kans dat de groei lager uitkomt dan nu wordt voorspeld, is volgens het IMF nog altijd groot. Op korte termijn kunnen de economische problemen in andere eurolanden en de aanhoudende politieke spanningen in de wereld roet in het eten gooien.

Schulden

Op langere termijn blijft de grote schuldenlast van huishoudens een probleem, waarschuwt het IMF. Die zetten een rem op de bestedingen. 

De schulden moeten volgens de organisatie verder worden verlaagd om een duurzaam herstel te realiseren. Goedkopere energie en een sneller herstel van de huizenmarkt kunnen de groei vooruit helpen.

De werkloosheid loopt volgens het IMF volgend jaar licht terug, terwijl de huizenmarkt verder aantrekt.