De lidstaten van de Europese Unie kunnen de teelt van genplanten op hun grondgebied makkelijker gaan verbieden of beperken. 

Zij mogen dat voortaan wegens politieke of morele bezwaren, zelfs als het gewas op Europees niveau is goedgekeurd. Nu mag een verbod alleen na wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de genetisch gemanipuleerde plant schadelijk is voor het milieu.

De EU-landen en het Europees Parlement bereikten na jaren een doorbraak, die donderdag door de Europese Commissie in Brussel is verwelkomd. De partijen moeten het voorlopig akkoord nog formeel goedkeuren. De regeling kan dan volgend voorjaar ingaan, luidt de verwachting.

Milieuactivisten vrezen een stijging van het aantal goedkeurde gengewassen op Europees niveau, omdat de teelt toch nog nationaal kan worden verboden. Producenten daarentegen zien in het akkoord een afwijzing van moderne technologieën om onwetenschappelijke redenen.