Werknemers die na hun AOW-leeftijd doorwerken, zorgen voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt omdat zij voor werkgevers goedkoper zijn vanwege minder werknemersverzekeringen.

Dat schrijven de drie grootste Nederlandse vakcentrales FNV, CNV en VCP, in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hen krijgt deze groep werknemers vaak ook minder loon betaald.

Een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) waarover de Kamer binnenkort debatteert maakt het mogelijk om ook door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De vakcentrales roepen de Kamerleden op om het wettelijk minimumloon te beschermen.

Onbegrijpelijk

De werknemersorganisaties noemen het onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers goedkoper langer aan het werk wil houden terwijl het aantal werklozen in oktober met 627.000 nog steeds erg hoog is. Het is in hun ogen "verdringing van arbeidsplaatsen" en pleiten voor een "gelijk speelveld voor AOW’ers en mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd."

De Raad van State uitte onlangs stevige kritiek op het kabinetsplan. Net zoals de vakorganisaties denkt het adviesorgaan van de regering dat dit zal leiden tot verdringing van oudere werknemers die nog niet AOW-gerechtigd zijn.

Het ministerie zegt echter dat de Raad zich baseert op het oorspronkelijke plan uit de vorige kabinetsperiode. Er zouden inmiddels voldoende aanpassingen zijn doorgevoerd die verdringing tegengaan.

Meerderheid schat AOW-leeftijd te laag in