De Europese Centrale Bank (ECB) neemt begin volgend jaar een beslissing over nieuwe steunmaatregelen om de lage inflatie in de eurozone te bestrijden.

Dat zegt president van de ECB Mario Draghi donderdag in een toelichting op het rentebesluit van de centrale bank.

Het ECB-bestuur, dat voor het grootste gedeelte bestaat uit de centrale bankpresidenten van de eurolanden, is volgens Draghi unaniem bereid om verdere onconventionele maatregelen in te zetten als dat nodig is. Of dit gaat over nieuwe maatregelen of het uitbreiden van bestaande, maakte Draghi niet bekend.

Wel zei hij dat er is gesproken over meerdere opties van kwantitatieve verruiming, een manier om met een enorme hoeveelheid geld de economie te stimuleren. Deze maatregel is het laatste zware instrument dat de ECB kan inzetten tegen de lage consumentenprijzen.

Opkopen

Momenteel worden er al verpakte leningen en obligaties en door onderpand gedekte obligaties opgekocht. Ook kunnen banken onder bepaalde voorwaarde bij de centrale bank aankloppen voor zeer goedkope leningen.

Binnen de ECB bestaat geen eensgezindheid over het opkopen van staatsobligaties of andere vormen van kwantitatieve verruiming. Met name Duitsland en Nederland zijn hier geen voorstander van; de prikkel om zelf te bezuinigen en te hervormen zou op die manier worden weggenomen.

De zuidelijke eurolanden hebben hier geen problemen mee, het geeft deze landen namelijk de zekerheid om aan goedkoop geld te komen. Unanimiteit over deze beslissing is voor Draghi geen vereiste.

Door te hinten op verdere extra maatregelen volgend jaar, steeg de euro donderdag direct in waarde.   

Video: ECB houdt alle opties open

Somberder

De ECB voorspelde dat de economie van de eurozone volgend jaar minder sterk groeit dan gedacht, terwijl de inflatie lager blijft dan verwacht. De ECB gaat nu uit van een economische groei van 1 procent in 2015, waar eerder nog werd gerekend op een plus van 1,6 procent.

Voor 2016 wordt een vooruitgang met 1,3 procent ingetekend, in plaats van 1,4 procent zoals eerder voorspeld. De inflatie blijft volgend jaar naar verwachting steken op 0,7 procent.

Wanneer zet de ECB zijn 'big bazooka' in?