DEN HAAG - Banken wijzen in de meeste gevallen schadeclaims na fraude met de pinpas af. Dat blijkt uit een onderzoek van het Meldpunt Pinpasfraude, dat de Consumentenbond heeft ingesteld.

Ruim driekwart van de gedupeerde consumenten krijgt een afwijzing van een claim. De reden die de banken opgeven, is dat zij onzorgvuldig met hun pas of pincode zijn omgegaan. De bond heeft vrijdag bij de banken gepleit voor een schadefonds dat gedupeerden tegemoet moet komen, als er gefraudeerd is met hun pas. Gemiddeld bedraagt de schade ruim 2100 euro.

Het meldpunt ontving ruim vijfhonderd meldingen van fraude, waarvan bijna vierhonderd betrekking hadden op een verloren of gestolen pas. Het onderzoek richtte zich uitsluitend op de laatste groep.

"Het aantal reacties is een teken dat het een groot probleem is, waar veel mensen last van hebben", aldus de directeur van de Consumentenbond, K. de Jonge. Naast het schadefonds wil de bond dat er een limiet voor opnames aan de geldautomaat komt. "Wij willen dat je niet meer dan 500 euro uit de muur moet kunnen trekken", aldus De Jonge. Ook pleit zij voor een snellere afhandeling van klachten door banken. Gemiddeld duurt dat nu vier maanden, terwijl het volgens de bond binnen twee maanden mogelijk is.

Secretaris betalingsverkeer van de Nederlandse Vereniging van Banken, G. Boudewijn, is niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek. "Het verrast ons niet, het bevestigd het beeld dat wij zelf al hadden". Hij wees erop dat het procentueel om een zeer kleine groep mensen gaat. Volgens hem neemt het aantal meldingen van onterechte afschrijvingen eerder af dan toe.

Boudewijn benadrukte het belang van het zorgvuldig omgaan met de pinpas. "Je moet het ook vanuit de optiek van de bank bekijken. Er komt een klant naar de bank die zegt dat er 5000 euro van zijn rekening is afgeschreven en dat hij het niet heeft gedaan. Dat zijn moeilijke situaties", aldus de secretaris.