Het Europese financiële hulpprogramma aan Griekenland wordt waarschijnlijk verlengd. Dat bleek woensdag uit de opmerkingen van een hoge EU-ambtenaar in Brussel.

Maandag komen de ministers van Financiën van de eurolanden naar Brussel om over de kwestie te praten.

De technische verlenging komt er omdat het huidige programma op 31 december afloopt, maar nog niet is afgerond.

Bovendien is er nog geen besluit genomen over wat er daarna gebeurt. Griekenland ontving de afgelopen jaren 240 miljard euro aan leningen en moest in ruil daarvoor hervormen en bezuinigen.

De experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (de trojka) onderhandelen nog met de Griekse autoriteiten over enkele hervormingen die als voorwaarde dienen om de laatste tranche (van 1,8 miljard euro) te ontvangen.

Eigen benen 

Het ziet ernaar uit dat Griekenland na het programma nog niet financieel op eigen benen komt te staan en daarom is er aanvullende hulp nodig.

De eurozone heeft al aangegeven bereid te zijn die te bieden, bij voorkeur in de vorm van een kredietlijn. Dat is een soort doorlopend krediet dat tot een maximumbedrag kan worden opgenomen. Athene moet hiervoor wel eerst een aanvraag indienen, de eurolanden kunnen dit niet opleggen.

Griekenland én de andere eurolanden staan onder druk om besluiten te nemen, omdat het aantal werkdagen voor het kerstreces beperkt is. In sommige landen is voor de verlenging van het programma instemming nodig van het parlement. Voor het goedkeuren van een kredietlijn geldt dat sowieso, maar dat besluit kan ook in januari worden genomen als nu het programma wordt verlengd.