Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de rol die huurders moeten krijgen bij woningcorporaties.

Dat blijkt uit een rondgang bij Tweede Kamerleden van NU.nl.

"Ik ben er niet direct een voorstander van om huurders meer inspraak te geven binnen het woningcorporatiestelsel. Want wat wordt dan de rol van huurders die op wachtlijsten staan? Op die manier wordt het een circus", zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Voor de PvdA is meer huurdersinspraak juist een belangrijk punt. Kamerlid Jacques Monasch pleit ervoor dat huurders zelf leden voor de Raad van Commissarissen kunnen benoemen, zeggenschap krijgen in het besluitvormingsproces en in beroep kunnen gaan tegen voorgenomen besluiten.

"Huurders moeten kunnen aanschuiven bij overleg tussen gemeente en corporatie. Woningcorporaties moeten niet meer in hun eentje beslissen over het te voeren beleid ", aldus Monasch.

Instemmingsrecht

D66 is eveneens voorstander van meer huurdersinspraak, maar waakt tegelijkertijd voor de nadelen ervan. "Je zou kunnen denken aan instemmingsrecht bij bijvoorbeeld bouwprojecten, isolatie, huurverhoging, noem maar op", zegt Tweede Kamerlid- Kees Verhoeven.

Aan de andere kant ziet de D66'er ook nadelen. "Hoe zit het dan met de huurders die op de wachtlijsten staan? En kunnen huurders een investering tegenhouden die zorgt voor beter geïsoleerde huizen op de lange termijn maar wel leidt tot huurverhoging?"

De partijen vinden elkaar op het punt wat woningcorporaties zouden moeten doen: zorgen voor betaalbare woningen.

Commissie

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Die commissie, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV'er Roland van Vliet, oordeelde eind oktober hard over de situatie binnen de sector.

"Dit stelsel is bijna te gronde gegaan, daar hebben de huurders en de sector een hoge prijs voor betaald. Dit mag nooit meer gebeuren", zei  Van Vliet.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties