De organisatie die toezicht houdt op de begroting en de financiële huishouding van de gemeente Amsterdam, de Directie Middelen en Control, moet op de schop.

Dat blijkt uit een quick scan in opdracht van wethouder Udo Kock (Financiën).

Uit het onderzoek, grotendeels gebaseerd op gesprekken met medewerkers, blijkt dat er gebrek is aan een heldere structuur en vastgelegde standaardprocessen. Daardoor is het onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Als gevolg daarvan is, volgens het onderzoek, de aansturing door het management "diffuus en ontoereikend".

Daarnaast zou een gebrek aan prioriteitsstelling en duidelijke keuzes vanuit ditzelfde management leiden tot veel ad hoc-werkzaamheden en een hoge werkdruk. De gevolgen daarvan zijn kwalitatief ontoereikende dienstverlening en producten. 

Toekomst 

De wethouder laat weten geschrokken te zijn. Maar verbaasd is hij niet. "De uitkomsten liegen er niet op. Het bevestigt de indruk die ik kreeg nadat ik vijf maanden geleden aantrad. Nu gaan we onze blik op te toekomst richten."

Kock stelt dat hij met het nieuwe managementteam hard wil werken aan het verbeteren van de dienst. ''We moeten er een directie van maken waar mensen hun werk in een goede werkomgeving kunnen doen. Dat is nodig om uiteindelijk de financiën van de stad op orde te brengen.''

In opspraak

Eerder meldde NU.nl al dat Amsterdam te weinig afvalstoffenheffing had terugbetaald. Eind vorig jaar kwam de gemeentelijke belastingdienst ook al in opspraak toen het per ongeluk 188 miljoen euro aan woonkostenbijdrage uitkeerde voor ruim negenduizend mensen, terwijl dat in totaal 1,8 miljoen euro had moeten zijn.

In Amsterdam gaat elk jaar 5,3 miljard euro aan publiek geld om. Per 1 januari stijgt dat tot 6,6 miljard euro vanwege de extra taken die de gemeente moet uitvoeren. 

Op 11 december debatteert de raad over de problemen bij de Directie Middelen en Control.