YERSEKE - De Nederlandse mosselen blijven aan het begin van het seizoen waarschijnlijk voorbehouden aan de echte liefhebber. De eerste zes weken is de aanvoer beperkt, waardoor de prijs flink kan stijgen.

Wie de normale prijs wil betalen, moet wachten tot september. Dan zijn er weer voldoende mosselen voor de rest van het seizoen, aldus voorlopige prognoses van directeur A. Leerling van het Mosselkantoor in Yerseke.

De mosselhandel heeft in de eerste zes weken van het seizoen twintig miljoen kilo mosselen nodig om aan de vraag te voldoen. Nu is er voor die periode maximaal twaalf miljoen kilo beschikbaar. De mosselhandel in Yerseke heeft desondanks besloten het seizoen toch, zoals gebruikelijk, half juli te beginnen.

Door de 'magere' afgelopen seizoenen is de voorraad bijna op, zegt Leerling. De handelaren kozen vorig jaar voor uitstel van het seizoen met drie weken. Verdaging met zes weken gaat hen echter te ver.

Beperkte aanvoer

De mosselsector kampt al jaren met beperkte aanvoer. Het streven is een aanbod van honderd miljoen kilo mosselen per seizoen. Sinds schommelt de aanvoer tussen de tachtig en negentig miljoen kilo. Seizoen 2000/2001 viel er niet meer dan zestig miljoen kilo Nederlandse mosselen te verhandelen.

Het afgelopen seizoen was met 42 miljoen kilo een dieptepunt. Leerling gaat er echter van uit dat de aanvoer in 2002/2003 hoger zal uitkomen dan de afgelopen twee slechte seizoenen.