De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met 1,4 procent groeit en in 2016 met 1,6 procent. 

Dat maakt de OESO dinsdag bekend. De prognoses duiden op een flinke groeiversnelling ten opzichte van de verwachte groei van 0,8 procent dit jaar.

Het hogere groeitempo resulteert volgens de OESO in een lichte daling van het begrotingstekort, van 2,6 procent dit jaar naar 2,3 procent in 2015 en 2,2 procent in 2016.

Werkloosheid

Ook de werkloosheid in Nederland zal geleidelijk afnemen. De denktank in Parijs gaat uit van 6,6 procent van de beroepsbevolking volgend jaar en 6,2 procent een jaar later. Aan het eind van dit jaar zal 6,8 procent zonder werk zitten.

Het verwachte groeitempo in Nederland ligt redelijk in lijn met de raming voor de eurozone, waar de OESO een groei van 1,1 procent voorziet in 2015 en 1,7 procent het jaar daarop.

Huizenmarkt

De huizenmarkt trekt volgens de internationale denktank weer aan na de moeilijke crisisjaren. Het aantal transacties neemt toe en de huizenprijzen stijgen weer. Daar dient wel bij te worden aangetekend dat de prijzen gemiddeld 20 procent lager zijn vergeleken met het hoogtepunt in 2008.

Daardoor staan veel huizen onder water, een situatie dat een huis minder waard is dan de hypotheek die erop is afgesloten.

Dat vormt een risico voor de bankensector, schrijft de OESO. Maar nieuwe maatregelen zoals het versoberen van de hypotheekrenteaftrek en een lagere loan to value-ratio (de verhouding tussen de waarde van een lening en het gekochte huis) moeten de financiële kwetsbaarheden verlagen.  

China

De gemiddelde groei in de 34 lidstaten van de OESO komt volgend jaar naar verwachting uit op 2,3 procent en in 2016 op 2,6 procent. Het groeitempo in China, dat geen lid is, zal juist verder afnemen.

De OESO voorziet een groei van de op een na grootste economie ter wereld van 7,1 procent in 2015 en 6,9 procent in 2016. Voor dit jaar geldt een prognose van 7,3 procent.