De begroting van de Europese Unie (EU) uit 2013 is weer afgekeurd door de Europese Rekenkamer. Dat het foutenpercentage iets lager ligt dan in het jaar daarvoor, kan nog niet worden gezien als goede ontwikkeling.

Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Rekenkamer becijferde dat 4,7 procent (zo'n 7 miljard euro) van de EU-begroting in 2013 verkeerd is uitgegeven, het jaar daarvoor was dat 4,8 procent.  

Voor het eerst sinds 2009 is er een daling in het aantal fouten. De foutenmarge mag niet hoger zijn dan 2 procent.

Slimmer

"Deze relatieve stabiliteit in het foutenpercentage kan wat mij betreft niet gezien worden als ontwikkeling in de goede richting. Daarvan is pas sprake als er echt grote stappen worden gezet in het verminderen van fouten door lidstaten en het vergroten van transparantie daarover", schrijft Dijsselbloem.

De bewindsman belooft dat hij zal blijven pleiten voor een betere en slimmere verantwoording door lidstaten en wil meer inzicht in landenspecifieke data.

Steekproef

De Rekenkamer doet ieder jaar een uitgebreide steekproef naar de uitgaven van de lidstaten. De gevonden fouten hebben niets te maken met fraude, maar gaan over de kosten of projecten die bijvoorbeeld niet voor financiering in aanmerking hadden mogen komen of waarbij fouten zijn gemaakt in de aanbesteding.

De EU-begroting werd vorige week voor het twintigste jaar op rij niet goedgekeurd door de Europese Rekenkamer.