De pluimveesector moet direct in staat worden gesteld om werktijdverkorting in te voeren omdat pluimveebedrijven en omliggende sectoren worden geraakt door het vogelgriepvirus.

Daarvoor pleit CNV Vakmensen maandag.

"Nu het virus zich uitbreidt moet de regering nadenken over de gevolgen voor de werknemers in de pluimveesector en omliggende sectoren zoals het vervoer", zegt Peter de Jong, bestuurder van CNV Vakmensen. Ook zou werktijdverkorting de gevolgen voor werkgevers verzachten.

Door de uitbraak van het virus gelden er transportbeperkingen en moet pluimvee waarbij het virus is aangetroffen worden geruimd.

Maatregelen

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft zondag nieuwe maatregelen getroffen om de uitbraak te bestrijden. Zo mogen boeren weer handelen in pluimvee, maar zijn zij wel verplicht de dieren op te hokken en af te schermen.

"Wil je echt wachten met het beschermen van werknemers in deze sectoren totdat het probleem de spuigaten uitloopt? Of wil je ook de mogelijke sociale gevolgen voor werknemers en hun families voor zijn? Die vraag moet de overheid zich nu stellen", aldus De Jong.

Bij werktijdverkorting mogen bedrijven onder bijzondere omstandigheden de werktijd van personeel verkorten. De minder gewerkte uren worden financieel door de overheid gecompenseerd.

Dit moet u weten over de uitbraak van een besmettelijke vogelgriep 

Lees alles over de vogelgriep in ons dossier