De inflatie in de eurozone moet zo snel mogelijk weer gaan stijgen richting het niveau van net onder de 2 procent waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft. 

De centrale bank zal alles doen wat binnen zijn mogelijkheden en mandaat ligt om de inflatie te laten stijgen, zegt president Mario Draghi vrijdag. Op dit moment schommelt die rond de 0,4 procent.

Momenteel beperkt de ECB zich tot het opkopen van gedekte obligaties en herverpakte leningen om de markten van extra liquiditeit te voorzien. Herverpakte leningen zijn gebundelde leningen die als nieuw product worden doorverkocht aan grotere investeerders.

Als dat onvoldoende is om de vraag en daarmee het prijsniveau in de eurolanden een impuls te geven, zal de bank ''de omvang, het tempo en de samenstelling'' van het opkoopprogramma aanpassen.

Verbetering

Volgens Draghi is er de afgelopen jaren veel verbeterd in de financiële toestand van de eurozone. Het economisch herstel blijft evenwel achter.

Het groeitempo is laag en ook de werkloosheid daalt slechts langzaam. Het lage vertrouwen in de economie wordt gemakkelijk verstoord, waardoor investeringen nog altijd op een laag pitje staan.

Recente cijfers over de ontwikkelingen in de Europese industrie geven volgens Draghi aan dat een sterk herstel in de komende maanden onwaarschijnlijk is.

Door de lage vraag is ook het tempo waarin de prijzen stijgen verder teruggezakt. Dat baart de ECB steeds meer zorgen, zegt Draghi.

Risico

Een groot risico is volgens de ECB-president dat ook de verwachtingen voor de toekomstige inflatie omlaaggaan. Ondernemers baseren investeringsbeslissingen veelal op de rente die zij op leningen moeten betalen, na aftrek van de verwachte inflatie. Dat wordt ook wel de reële rente genoemd.

Als de inflatieverwachting daalt, neemt dus de reële rente toe en ligt het voor de hand dat er minder wordt geïnvesteerd. Omdat de beleidsrente op bijna 0 procent staat, heeft de ECB geen ruimte meer om dat effect te compenseren. Daarom is het cruciaal dat de markt vertrouwen houdt in de inflatiedoelstelling van de centrale bank.

Eerder deze week hintte Draghi in het Europees Parlement al op de mogelijkheid voor de ECB om ook staatspapier op te kopen. Met name Duitsland is daarop tegen, omdat dit de druk van de ketel kan halen voor eurolanden die de staatsfinanciën nog niet op orde hebben.

Wat moet u weten over stimuleringsmaatregelen | Inflatie eurogebied blijft volgens Knot nog geruime tijd laag