De werkloosheid is in oktober bijna onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande maand.

Net als in september bedroeg de werkloosheid 8 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid nam af met duizend personen en kwam uit op 627.000.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Tot en met september daalde de werkloosheid vijf maanden op rij, hoewel de daling vorige maand al afvlakte.

De afname verloopt minder snel doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Een deel daarvan vindt niet direct een baan.

In de afgelopen drie maanden is de werkzame beroepsbevolking met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen, dat is meer dan dat de werkloosheid gedaald is. Dit komt doordat ook mensen die geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking zich aanbieden op de arbeidsmarkt en aan de slag gaan. 

"Er zijn 20.000 mensen op zoek gegaan naar werk, er lijkt weer wat meer vertrouwen te ontstaan in de arbeidsmarkt", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting. "Dat de beroepsbevolking groeit, is positief. Ook meer jongeren melden zich op de arbeidsmarkt. Dat is heel lang niet het geval geweest."

Video: De reactie van het CBS

WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen bedroeg 419.000 in oktober, bijna evenveel als in de vorige maand. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar en aan 55-plussers steeg, in de andere leeftijdsgroepen vond een lichte daling plaats. Vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen met 2,8 procent.

De toename bij jongeren komt grotendeels door de stijging van het aantal uitkeringen bij seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca. Vanuit het onderwijs nam het aantal uitkeringen dankzij de start van het nieuwe schooljaar sterk af.

In de eerste tien maanden van 2014 heeft het UWV in totaal 500.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 1,6 procent minder dan vorig jaar. Het aantal beëindigde uitkeringen komt in deze periode uit op 518.000. 17,8 procent meer dan vorig jaar.

Relatief laag

Volgens de internationale definitie van de International Labour Organisation (ILO) bedraagt het werkloosheidspercentage in Nederland 6,5 procent, evenveel als in september.

Daarmee is de werkloosheid in Nederland relatief laag; in de eurozone bedraagt die gemiddeld 11,5 procent van de beroepsbevolking en in de EU als geheel 10,1 procent.

Grootste zorg

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken noemt het goed nieuws dat de werkloosheid voor de zesde maand is gedaald. Er was in oktober sprake van een lichte daling met duizend mensen.

Maar voor het kabinet "blijft de werkloosheid onze grootste zorg", aldus Asscher. "Er zijn nog steeds veel te veel mensen die geen werk kunnen vinden. We nemen daarom tal van maatregelen om ervoor te zorgen dat jong en oud meer kans maken op werk."

De minister wees op de banenplannen die het kabinet samen met vakbonden en werkgevers ontwikkelt. Het kabinet heeft daarvoor 600 miljoen euro gereserveerd. Asscher noemde ook een actieplan om vijftigplussers aan de slag te krijgen en een premiekorting voor werkgevers die jongeren met een uitkering in dienst nemen.

Jongeren

Het aantal jongeren op zoek naar werk nam toe met tweeduizend. "Er is een lichte stijging van de jeugdwerkloosheid maar de achterliggende cijfers laten wel een hoopvol beeld zien", aldus Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in een reactie op de cijfers.

"De laatste maanden vinden meer jongeren werk. Doordat het perspectief op een baan is toegenomen, gaan er ook meer jongeren op zoek naar werk."

Dertig organisaties bestrijden jeugdwerkloosheid samen | Vijf dingen die u moet weten over werkloosheid